Knopen doorhakken over 700MHz spectrum

EU-logo

EU-logoIn de eerste helft van volgend jaar staan twee belangrijke wetgevende onderwerpen op de agenda, meldt het ministerie van EZ in een vooruitblik op het Nederlandse voorzitterschap van de EU per 1 januari 2016. Hierbij gaat het voornamelijk om een voorstel voor het vrijmaken van de 700 MHz-band voor mobiele communicatie.

 

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie in februari een voorstel, om dat spectrum rond 2020 beschikbaar te maken.

Om die beschikbaarheid per uiterlijk 2020 in alle landen te laten slagen, is veel coördinatie nodig om interferentie langs landsgrenzen te voorkomen en bestaand gebruik – televisie – een goede overgangstermijn te geven. Onder Nederlands voorzitterschap zullen lidstaten met elkaar onderhandelen over de Raadspositie ten aanzien van dit voorstel. Nederland streeft ernaar om op de Telecomraad in mei een beleidsdebat over dit thema te agenderen.

Veel lidstaten willen het 700-spectrum snel veilen of hebben dat al gedaan. De ervaring met de 800 MHz-band heeft echter geleerd dat het belangrijk is om in Europees verband goede overgangsmaatregelen te treffen voor omroep. Spanje is een voorbeeld van een land waar deze transitie moeizaam verloopt. De migratie van tv via de ether naar lagere frequenties blijkt meer tijd en geld te kosten, terwijl de mobiele operators al die tijd niet verder kunnen met LTE-Advanced en carrier aggregatie voor sneller mobiel internet.

Tegen het einde van het Nederlands voorzitterschap (per 1 juli 2016) presenteert de Europese Commissie ook een voorstel voor aanpassing van de maximale roaming groothandelstarieven. Dat voorstel zal de basis vormen voor de afschaffing van de prijsverschillen tussen roaming en binnenlands verbruik. De deadline is 15 juni 2017, maar EZ lijkt er nu al op te rekenen dat die onderhandelingen doorgaan tot het aller-allerlaatste moment.