Onderzoek naar invloed van windmolens op radiogolven

tendernedBeroepsmatig pionier ik nog wel eens op de site van TenderNed, waar de overheid aanbestedingen publiceert. En daar zat dit keer een hele bijzondere tussen: Agentschap Telecom wil een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijke invloed van windmolens op de performance van diverse radiodiensten.

 

 

De omschrijving van de aanbesteding is letterlijk:

Bestaande en toekomstige windmolenparken hebben mogelijk invloed op de performance van verschillende radiodiensten zoals; omroep, mobiel, straalverbindingen, radar en radiozendamateurs. Agentschap Telecom wil met een technisch inventariserend extern onderzoek laten onderzoeken hoe groot deze invloed is. Ook metaonderzoek van bestaande Europese en Internationale onderzoeken maken onderdeel uit van de onderzoeksvraag. Agentschap Telecom voorziet de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de mogelijke beïnvloedingen van windturbines en windparken op de verschillende radiodiensten?
  2. Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar indien er substantiële beïnvloedingen van windmolens en windmolenparken op deze radiodiensten worden aangetoond?

Het onderzoek moet voor 1 november 2016 zijn afgerond. Partijen die interesse hebben om een aanbieding te doen worden verzocht zich te registreren in CTM. De voorziene publicatie van de uitvraag wordt begin juni verwacht. 

Ik ben razend benieuwd wat voor soort partijen in staat zijn om dit soort onderzoeken uit te voeren. En ook: of we er ooit nog wat van te zien krijgen. De sluitingsdatum is 20 september, dus als je nog een leuk gesubsidieerd baantje zoekt, is dit je kans…