BIPT haalt bakzeil

BIPT

BIPTZo, dat was me de shitstorm wel. Het Belgische AT, BIPT, had bedacht om de Novice licentie weer in te voeren, en meteen wat aanpassinkjes aan de bestaande licenties toe te passen. Maar dat viel niet helemaal goed…

 

 

Wat was het idee: De Novice licentie zou weer terugkeren. Dit omdat er een behoorlijke brug bestond tussen de HAREC (Full) machtiging en het Basiscertificaat (ON3). De Novice vergunning moet dan voldoen aan de aanbevelingen zoals opgenomen in ECC(05)06 van CEPT en wordt daarmee, in tegenstelling tot de basisvergunning, internationaal erkend. En dan zou België voortaan drie licentieklassen kennen:

  • Klasse A (Nu ‘HAREC’)
  • Klasse B (Novice)
  • Klasse C (Basiscertificaat)

Toezichthouder BIPT had een raadpleging gehouden, maar op de voorgestelde frequenties, modi en vermogens voor de nieuwe (eigenlijk terugkerende) Novice vergunning was geen feedback gekomen. Wel waren er voorstellen gedaan om de huidige houders van een Basiscertificaat gelijk te trekken aan de nieuwe Novice. Maar dat verzoek werd door BIPT afgewezen, omdat de afgenomen examens niet conform de ECC(05)06 aanbevelingen gedaan zijn (Lees: Basis is wel héél basis). Ook was voorgesteld om de huidige houders van een Basiscertificaat te beperken in tijd. Dit voorstel kan niet door BIPT uitgevoerd worden omdat de juridische basis hiervoor ontbreekt. (Lukte bij onze D-machtiging toen ook al niet). En toen werden de voorwaarden gewijzigd:

  • Voor Klasse A vergunninghouders moest een vermogensbeperking gaan gelden van 20 Watt voor (D)ATV uitzendingen in de frequentieband 1260-1300 MHz. En dat was 200 Watt. De toezichthouder heeft de beperkingen voor smalbandmodi wel laten vallen. Reden hiervoor is dat deze naar verwachting geen verstoring zullen geven op militare radarinstallaties.
  • Houders van een Klasse C vergunning (voorheen: Basiscertificaat) zouden niet meer mogen uitzenden op de 12-meter, 17-meter en 6-meter band. Het vermogen op de HF-banden zou dan beperkt worden tot 10 Watt (en dat was 50 Watt). Op de VHF (144) en UHF (430) MHz. band mocht dan maximaal 50 Watt verstookt worden.
  • Houders van een Klasse B vergunning (Novice) zouden dan geen uitzendingen mogen doen in (D)ATV. Deze beperking was al van toepassing op houders van een Klasse C (Basiscertificaat) vergunning. Ze zouden dan toegang krijgen tot alle HF banden exclusief de 60-meter en 4-meter band, met een maximaal vermogen van 100 Watt. Op de 160-meter band geldt een beperking  van 1.81 tot 1.85 MHz. Op de VHF (50 en 144 MHz) en UHF (430 MHz) band bedraagt het maximale vermogen 50 Watt.

Tja, dingen terugdraaien valt nooit zo lekker. Op maandag 25 maart heeft de Belgische amateursvereniging de Raad van het BIPT op de hoogte gebracht van hun bezwaren tegen het Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart.
Vrijwel onmiddellijk is er een antwoord ontvangen dat men de bezwaren zou gaan onderzoeken en enkele uren later zijn de verwijzingen naar het besluit van de BIPT website verwijderd.

En op 28 maart is door het BIPT bevestigd dat het Besluit van de Raad van 20 maart 2019 is ingetrokken. Voorlopig blijft het vorige Besluit van de Raad van 24 april 2012 van kracht. Dus voorlopig is alles weer bij het oude. Nu maar afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. De patstelling lijkt dat men wel een Novice licentie wil, maar dat de huidige basiscertificaathouders daar niet aan voldoen. Het BIPT wil voldoende verschil tussen Basis en Novice, maar Basis wil niets inleveren. En Novice kado doen aan Basis zien ze ook niet zitten…