VNG wijst kritiek van AT op 5G-antennebeleid van de hand

hoop antennes

hoop antennesDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent de kritiek van het Agentschap Telecom over de impact van te grote diversiteit aan lokale regels op antennegebied niet, meldt Automatisering Gids.

 

 

Het Agentschap Telecom heeft in zijn jaarlijkse Staat van de Ether een hoofdstuk geschreven over het lokale vergunningen- en antennebeleid.

AT werkt aan advies

De telecomtoezichthouder werkt samen met de bedrijven in de sector aan een Handreiking Mobiele Bereikbaarheid. De uitrol van 5G vraagt om verdichting in het netwerk, met grotere aantallen kleinere antennes dan nu. Voor die antennes is ook veel glasvezel nodig, stelt het Agentschap. Dat stelt met name gemeenten voor grote uitdagingen. Het Rijk decentraliseert het vergunningenbeleid in de Omgevingswet. Alle 355 gemeenten gaan de komende jaren hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan opstellen. 

In die ontwikkeling pleit het AT voor aansturing. Op lokaal niveau is er vaak weinig expertise en mankracht beschikbaar voor het antennedossier. Dat geldt ook voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels hun plek moeten krijgen, stelt het Agentschap Telecom. Dat signaleert dat er een grote verscheidenheid is aan lokale regels. Dat is onduidelijk en niet efficiënt voor operators. 

VNG maakt impactanalyse

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een impactanalyse gedaan en daaruit geconcludeerd dat gemeenten volop aan de slag zijn met de voorbereidingen en zich daarbij aan de wettelijke verplichtingen houden. "Het is niet de eerste keer dat mobiele netwerken worden aangelegd en we hebben geleerd van hoe het eerder ging", zegt VNG tegen Automatisering Gids.

Daarbij noemt VNG de ontwikkeling van 5G nog prematuur. "Het stadium dat de eerste schop de grond in moet, is echt nog niet aan de orde." De VNG verwijst naar de regering door te zeggen dat er eerst een elementaire discussie over 5G moet plaatsvinden op rijksniveau.