Toenemende storing door digitale apparaten

iaruDe IARU heeft een schrijven ingediend bij het International Special Committee on Radio Interference (CISPR) over het probleem van de toenemende HF-storing door digitale apparaten

IARU EMC-specialisten Tore Worren LA9QL en Martin Sach G8KDF hebben een schrijven ingediend bij CISPR over de toenemende impact van meerdere digitale apparaten op de storingsniveaus in het radiospectrum.

Het document werd eind mei in de CISPR-stuurgroep besproken en voor verspreiding als CraftPR-rapport ter goedkeuring aan het nationale CISPR-Comité ter commentaar voorgelegd, zodat het een CISPR-rapport zou worden.

De IARU hoopt dat het resultaat hiervan aanpassingen zullen zijn in de manier waarop normen worden ontwikkeld, met als resultaat de noodzaak te erkennen om de cumulatieve storingsimpact van meerdere apparaten goed in overweging te nemen bij het vaststellen van normen.