Nieuwe amateurvereniging in Ierland

Ierse radioclubIn Ierland is een nieuwe radio-amateur vereniging opgericht: de ‘National Radio Society of Ireland‘ (NRSI).

 

Tot nu toe was de enige vereniging in Ierland de IRTS, de Irish Radio Transmitters Society. Maar zoals het vaker gaat, waren er kennelijk amateurs die zich bij de nationale vereniging niet thuis voelden en is er een tweede vereniging opgericht: de National Radio Society of Ireland (NRSI). Zoals ik het kan zien, een vereniging die zich niet alleen richt op gelicenseerde amateurs en SWL’s (korte golf luisteraars), maar ook op “Licence-exempt communicators”. Dat is politiek correcte taal voor 27Mc-ers, PMR en/of FRS gebruikers en alle andere lieden die op een of andere manier zonder machtiging in de lucht komen, deze laatsten samengevat in de term “wireless experimenters”.

Ik blijf het jammer vinden dat we in een tijd dat we juist de samenwerking moeten zoeken, de krachten in plaats van te bundelen gaan splitsen. Zo ook in Nederland: We hadden al de VERON en de VRZA. In plaats van dat we naar één nationale sterke amateurvereniging toewerken, gaan we een derde clubje oprichten: de DARU. Het is net de politiek: als je het ergens niet mee eens bent, los je niet samen het probleem op maar begin je gewoon een nieuwe partij. Gevolg: de enige manier om nog te regeren is door coalities – en dus compromissen sluiten. Het bestaansrecht van de VERON en de VRZA kan ik me nog iets bij voorstellen – de wat lossere VRZA als tegenhanger van de toch wat formelere en door sommigen als elitair bestempelde VERON. Die elkaar overigens uitstekend kunnen vinden als er voorstellen naar de IARU of het AT moeten. Maar wat een derde vereniging nou weer toevoegt… Zinloze verspilling van de energie van vrijwilligers.

Afijn, tot zover mijn chagrijn van vandaag. Het nieuws zonder gekleurde mening of emotie is dus dat er een nieuwe amateurclub is in Ierland.