Amateurexamens in Duitsland afgelast

examenWe zijn niet het enige land waar een algehele lockdown als gevolg van de heersende vleermuislepra alle lol van de feestmaand volkomen verstierd heeft. Het Duitse AT, BNetzA, heeft alle amateurexamens tot tenminste half januari afgeblazen.

De BNetzA zegt op haar website dat als gevolg van de huidige ontwikkelingen en de dynamische verspreiding van het Coronavirus er geen examens gehouden zullen worden tot midden januari 2021. Examendata vanaf 20 januari 2021 kunnen nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

Verder vraagt de BNetzA om je niet meer in te schrijven voor examens en alleen aanvraagformulieren hiervoor in te sturen zodra er nieuwe examendata op de site gezet worden. De BNetzA zal je hier zo snel mogelijk over informeren.

In Engeland ligt de situatie iets anders omdat de examens daar door amateurs zelf afgenomen worden en dat kan een potentiële amateur gewoon vanuit huis doen. In Duitsland ligt dit anders omdat de examens daar persoonlijk afgenomen worden door de BNetzA in een beperkt aantal examenlocaties. Dat systeem zorgt ervoor dat men door reisrestricties geen examen af kan leggen en dat er dus tijdens de pandemie helemaal geen examens meer gehouden worden.

En in Nederland? De Stichting Radio Examens meldt wel dat het examen van 13 januari in Nijkerk afgelast is, maar rept verder nergens over het stilleggen van de examens. Vooralsnog lijken die met de nodige voorzorgsmaatregelen gewoon door te gaan.