Zonnepanelen storen C2000

C2000. Dat werkt dus niet.Vandaag in de Televaag: Politiebonden slaan alarm: omvormers zonnepanelen stoorzender communicatiesysteem.

 

Politiebonden maken zich ernstig zorgen over de komende zonnige maanden, waarbij het cruciale communicatiesysteem C2000, waar politie, brandweer en ambulancediensten gebruik van maken in noodsituaties, ernstig kan worden verstoord. Dit systeem moet zo snel mogelijk worden vervangen. Die oproep doen de politiebonden.

Ondeugdelijke omvormers van zonnepanelen, vaak van Chinese makelij, zijn daar debet aan. Politiebonden vrezen dat dit vaker tot penibele en levensgevaarlijke situaties gaat leiden, waarbij politie, brandweer en ambulancediensten niet of nauwelijks met elkaar kunnen overleggen in levensbedreigende situaties.

Volgens de politiebond ACP is C2000 onbetrouwbaar en zijn er in ons land al 75 gebieden bekend waar de verbindingen met het systeem tot grote problemen leiden en dus onbruikbaar is. „Niet alleen vanwege inferieure omvormers, maar ook omdat er te weinig ondersteunende antennes zijn geplaatst”, zegt voorzitter Wim Groeneweg.

Bij Paaspop op 9 april waren onder meer omvormers verantwoordelijk voor een instabiele radioverbinding, zo blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat in handen is van De Telegraaf. Dat was niet voor het eerst.

„Ik hou mijn hart vast dat het een keer niet mis gaat”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. „C2000 is de aorta van de hulpverlening en de meldkamer het kloppend hart. Er moet veel strenger worden toegezien op het plaatsen van zonnepanelen en omvormers. Desnoods met vergunningen.”

Het probleem is al sinds 2019 bekend, toen het communicatiesysteem bij Paaspop ook al werd verstoord door omvormers. Het toen nog geheten Agentschap Telecom, nu Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), meldde in 2020 voor het eerst in zijn jaarverslag de eerste meldingen van de frequentiestoringen: ’Helaas veroorzaken sommige zonnepaneelinstallaties ernstige storingen op het C2000- netwerk. Deze zonnepaneelinstallaties liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen uit. Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter’.

In de tussentijd heeft het agentschap geprobeerd, onder meer via rechtszaken, de Chinese leverancier van panelen die de meeste overlast bezorgt aan het C2000-systeem de apparatuur aan wettelijk gestelde eisen te laten voldoen. Daar is men in drie jaar tijd alleen niet in geslaagd, want de problemen spelen nog altijd. Vorig jaar stelde de RDI dat er problemen zijn gemeld bij meer dan honderd van de zeshonderd C2000-masten die er in Nederland staan.

„Het probleem met de zonnepanelen is als ieder ander ’EMC-probleem’ (elektromagnetische straling, red.), er zijn apparaten die storing veroorzaken en die komen voor in allerlei soorten en maten”, zegt een woordvoerder van de RDI. „Wij voeren daarom dagelijks markttoezicht uit. Daarbij gaat het om allerlei ’smart-apparatuur’. Dat aantal neemt sterk toe en zal ook toe blijven nemen.”

De Politiebonden hebben de problemen met C2000 aangekaart bij de minister van Justitie en Veiligheid. „Er moet zo snel mogelijk overgestapt worden op het nieuwe netwerk Nova. We realiseren ons dat dat niet van vandaag op morgen kan en nog wel drie tot vier jaar kan duren, ook al heeft de minister toegezegd de aanbestedingsprocedure te versnellen.”

Bij de Arbeidsinspectie hebben de bonden inmiddels aan de bel getrokken. Dit onder meer naar aanleiding van de uitval van C2000 in Rijsbergen toen agenten bij een klopjacht op een overvaller niet met elkaar konden communiceren omdat het systeem meerdere malen uitviel.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent het probleem en zegt ondertussen naar oplossingen te zoeken om de dekking te verbeteren en verstoringen te verminderen.

Naschrift van de redactie:

Het artikel haalt twee dingen door elkaar, namelijk communicatieproblemen die inherent zijn aan het gekozen systeem zoals de dekking en het gebrekkig functioneren als er veel radio’s binnen een steunzender opereren, en communicatieproblemen veroorzaakt door storende zonnepanelen. Het eerste probleem los je op door een ander systeem te kiezen (mits dat de problemen van C2000 adresseert uiteraard) maar het tweede probleem blijft als je de bron niet aanpakt. Ook Nova zal last hebben van radiostoring als zonnepanelen blijven storen. Hopelijk wordt het toezicht op storende zonnepanelen aangescherpt door de problemen die C2000 ondervindt: daarvoor zal de RDI harder lopen dan voor een klagende zendamateur…