40 MHz band in België?

Na meer dan een jaar van “stille diplomatie” heeft de Belgische amateurvereniging UBA op 21 april bij de Belgische versie van de RDI, het BIPT, een voorstel ingediend om ook in België toegang te verkrijgen tot een klein bandsegment rond 40 MHz:

De UBA stelt voor om de radioamateurdienst (stations van de 5de categorie) toegang te verlenen tot het frequentiebereik 40,660 – 40,690 MHz onder volgende voorwaarden:

  • Op secundaire basis
  • Voor houders van een klasse A bedieningscertificaat
  • Met een maximaal zendvermogen van 5 W ERP
  • Het gebruik van zendmodes met een maximale bandbreedte van 3 kHz
  • Op individuele basis, na voorafgaande toestemming van het BIPT
  • Het bijhouden van een dagboek waarin alle uitzendingen vermeld worden is verplicht

De 2 laatste maatregelen laten het BIPT toe om in het geval van storingsmeldingen van andere diensten snel en adequaat op te treden.

Op het UBA congres heeft de voorzitter van de Raad van het BIPT te kennen gegeven dat het BIPT het voorstel gunstig gezind is.

De verwachting is dan ook dat het BIPT binnenkort hierover een overleg houdt.
De periode waarover dit overleg plaatsvindt is minimaal 1 maand.  Pas na afloop ervan kan het BIPT,  op voorwaarde dat het overleg gunstig verloopt, een besluit publiceren waarin het bandsegment toegekend wordt.

Het zal dus waarschijnlijk nog enkele maanden duren vooraleer er effectief uitgezonden mag worden op de 8 meter band.

Iemand een idee of deze discussie in Nederland ook gevoerd wordt?