Nieuwe licentieklasse voor beginnende amateurs in Luxemburg

ILRLuxemburg heeft een nieuwe licentieklasse geïntroduceerd voor aanstaande amateurs op instapniveau.

 

Een derde klasse amateurradiolicenties is geïntroduceerd door het Luxemburgse Instituut voor Regelgeving om beginnende operators toegang te geven tot bepaalde banden. Het staat bekend als het BASE-niveaucertificaat en maakt gebruik mogelijk op 2 meter, 70 cm en 10 meter. Operators mogen een maximaal vermogen van 25 watt PEP gebruiken en zijn beperkt tot dipoolantennes en kwartgolf verticale groundplane antennes. Ze mogen niet meer dan twee stralende elementen hebben en een versterking van minder dan 3 dBd.

De licentie is op 26 januari beschikbaar gekomen en de eerste examens zullen komende juni worden aangeboden. De toezichthouder rondde de overeenkomst af in overleg met Radioamateurs du Luxembourg, wier onderwijsteam het voorstel vorig jaar had ingediend. BASE-roepnamen beginnen met LX7.

De Radioamateurs du Luxembourg zegt op haar Facebook-pagina: [quote] “Met deze nieuwe licentieklasse wordt de start met amateurradio nu vereenvoudigd. Na slechts een korte introductiecursus door onze ervaren radioamateurs en een kort examen bij de regelgevende instantie, kun je kan een vergunning aanvragen en meedoen aan amateurradio.” [endquote] De Luxemburgse amateurradiogroep zei dat ze hoopte dat operators uiteindelijk zouden deelnemen aan de examens voor de hogere NOVICE- en HAREC-klasse. De BASE-licentie-examensyllabus volgt het CEPT/ECC 89-rapport.