PI2BRD en PI3BRD on air

BRD locatie

BRD locatiePI2BRD en PI3BRD on air

Van Henk PE0SSB ontvingen wij het bericht dat sinds 9 januari de repeaters PI2BRD en PI3BRD live gegaan zijn. Deze repeaters vervangen de oude AMR repeaters, en zijn gesitueerd op de flat de Bisschopshoeven aan de rand van Breda. De frequenties zijn dezelfde als die van de voormalige AMR repeaters.