Nieuwe voorstellen World Radiocommunications Conference

Nieuwe voorstellen World Radiocommunications Conference

In een voorlopig technisch rapport dat voorgelegd zal worden aan de World Radiocommunications Conference staan vergaande voorstellen voor de radioamateurbanden.
Aan het rapport is zo'n vier jaar lang gewerkt binnen de radio communicatie commissie van de International Telecommunication Union.

Een voorstel betreft een wereldwijde toegang op secundaire basis tot de band 135.7 tot 137.8kHz. Ook gaat het om de bandsecties 7.2 tot 7.3 MHz met primaire, en 5.26 tot 5.420 MHz op secundaire basis wereldwijd.

Het voorstel rond de 137 Khz heeft de steun van de meeste landen , hoewel in de ontwikkeling van de voorstellen er door Japan en een aantal Arabische landen is gediscussieerd over het toegestane vermogen. Daarover is men uiteindelijk tot een compromis gekomen.

Over de andere voorstellen zal nog het nodige gesproken moeten worden. Er zijn cruciale meningsverschillen , en ondanks de vele pogingen is er over beiden nog geen overeenstemming bereikt. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de uitbreiding van de 40 meterband als een onderhandelingswapen zou kunnen worden ingezet , wat niet altijd het optimale resultaat oplevert. De International Amateur Radio Union heeft er voor gestreden, en heeft uiteindelijk bereikt, dat het voorstel voor de uitbreiding van de 40 meter toch onaangepast aan de World Radiocommunications Conference zal worden voorgelegd.

De WRC`s worden om de drie jaar georganiseerd om internationale regels en wetten aangaande het radiofrequentie spectrum te beoordelen of aan te passen. De eerstvolgende WRC , waar voornoemd rapport met voorstellen zal worden behandeld, is van 22 Oktober tot 16 November 2007 in Geneve Zwitserland.