Nieuwe opzet afname examens

Veronlogo

VeronlogoNieuwe opzet afname examens

Op 14 augustus hebben afgevaardigden van het Hoofdbestuur van de VRZA en de VERON gesproken met een delegatie van Agentschap Telecom (AT) inzake het nieuwe examen reglement. Daar is o.a. uitgekomen dat het AT per 1 augustus 2008 geen examens meer afneemt.

 

Punten die verder naar voren zijn gekomen: 

  • Zendexamens worden in het vervolg afgenomen door andere organisaties dan AT. Zij kunnen daartoe bij AT een verzoek indienen. Zij worden dan door het Agentschap getoetst op een aantal in de regeling opgenomen vereisten. Na verkregen goedkeuring kunnen zij zelf examens gaan afnemen tegen een door de overheid vastgestelde prijs.
    Op dit moment is het opleidingsinstituut Dirksen (als eerste) door AT goedgekeurd.
  • De VRZA en de VERON zijn inmiddels samen druk bezig zelf een stichting op te richten die zich binnenkort bij AT zal aanmelden als examinerende instantie.
  • Deze nieuwe examen regeling geeft de mogelijkheid om per jaar frequenter examens af te nemen en het geeft tevens de mogelijkheid om de examens op meerdere dan alleen de bekende locatie "Nieuwegein" af te nemen.

Als er verdere ontwikkelingen zijn op dit terrein zullen we dat natuurlijk onmiddellijk melden.