Speciale roepletters voor DARES

dareslogo

dareslogoSpeciale roepletters voor DARES

De stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) krijgt de speciale roepletterreeks PI9DA t/m PI9DZ toegewezen. Dat heeft Agentschap Telecom in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de stichting DARES besloten.

 

De reeds eerder toegewezen roepletters PI9D blijven van kracht. De roepletters zijn uitgegeven voor één jaar met stilzwijgende verlenging. Ze worden uitsluitend gebruikt voor oefeningen, demonstraties of inzet van DARES voor de ondersteuning op het gebied van telecommunicatie bij rampen en calamiteiten.

Het doel van DARES is de kennis en vaardigheden van geregistreerde radiozend- en luisteramateurs in te zetten voor het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten. Ze willen alternatieven bieden voor telecommunicatie bij grootschalige of langdurige uitval van openbare communicatiewerken, zoals telefoon, GSM of internet. Dit gebeurt door gebruik te maken van gemotiveerde, deskundige radiozendamateurs en hun technische middelen. Daarnaast wordt het gebruik van radiofrequenties aan voorwaarden gebonden

De uitgifte en beheer van de toegewezen roepletters is de verantwoordelijkheid van de stichting DARES. Per uitgegeven roepletter wordt een verantwoordelijke zendamateur aangewezen, waarvan de Stichting DARES een administratie zal bijhouden.