Japan wil tussen 2015 en 2020 draadloze stroom uitrollen

Hoogspanningsmast

HoogspanningsmastJapan wil tussen 2015 en 2020 draadloze stroom uitrollen

In opdracht van het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie heeft Toshiba een onderzoeksvoorstel en een opzet opgesteld voor de manier waarop de draadloze overdacht van elektrische energie kan worden gestandaardiseerd.

 

Het voorstel van Toshiba wordt door een commissie van de Radio Wave Policy-raad, onderdeel van het ministerie, geëvalueerd. Japan wil binnen enkele jaren een standaard voor draad- en contactloze overdracht van elektrische energie implementeren. Dat moet tussen 2015 en 2020 gerealiseerd worden, maar afhankelijk van de bevindingen zou die termijn verlengd kunnen worden. Toshiba heeft drie technieken geselecteerd die als kandidaten voor draadloze stroomoverdracht in aanmerking komen.

De meest voor de hand liggende optie is de nu al in gebruik zijnde inductie-methode: de methodiek die al jarenlang wordt gebruikt om de accu van elektrische tandenborstels op te laden. Bij die laatste toepassing gaat het om een zeer bescheiden elektrisch vermogen; voor een breder gebruik zou de inductie-techniek in staat moeten zijn om enkele honderden watts over een afstand van maximaal enkele millimeters over te dragen. Een tweede techniek, resolanerende inductie genaamd, is door het MIT ontwikkeld. Een draaggolf in het MHz-bereik moet wederom enkele honderden watts kunnen overbrengen, maar het bereik zou met de MIT-technologie enkele decimeters bedragen. De derde optie zou het inzetten van radiogolven betreffen, waarbij een hoog-efficiënte ontvanger wisselstroom uit de golven distilleert, die vervolgens door een gelijkrichter in gelijkstroom wordt omgezet. Met dit systeem wisten onderzoekers in tests een bereik van enkele kilometers te realiseren, maar wel met een zeer lage opbrengst van slechts enkele microwatts. Duh, wij noemen dat Radio… Het probleem is uiteraard om de energie te bundelen. Hoe meer de energie gebundeld kan worden, hoe minder verlies. De vraag is uiteraard wel wat deze toepassing van radiotechniek voor onze hobby betekent. Indien deze experimenten in het HF-bereik worden gedaan, zouden we daar wel eens een hoop storing van kunnen ondervinden.

veld