Digitale Leeromgeving Zend Amateurs

dlzalogo

dlzalogoDigitale Leeromgeving Zend Amateurs

Via deze weg willen wij graag een poging doen om vele personen te bereiken die mee zouden willen doen aan de Digitale Leeromgeving Zend Amateurs (D.L.Z.A.). De doelstelling van de DLZA is om meer radio zendamateurs op de amateur banden te brengen, wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Het kan zijn dat u in het verleden dit bericht al eerder heeft gezien echter heeft de DLZA steeds weer nieuwe cursisten nodig, de geslaagde cursisten gaan terecht richting de amateur banden.

 

Er zijn in het land verschillende afdelingen of clubs waar helaas geen opleiding meer gegeven wordt. Cursisten die de studie boeken hebben aangeschaft zijn daarnaast ook bij de DLZA welkom. Er zijn veel regio afdelingen waar helaas geen cursus meer gegeven wordt. Daarom deed de Stichting Radio Examens de oproep dat het voor de amateurclubs hoe dan ook van belang was dat de afdelingen zorg dragen voor goed opleiding faciliteiten. Een afdeling kan daarbij ook samenwerken met de Digitale Leeromgeving Zend Amateurs.

Er zijn ook cursisten die veruit te weinig tijd hebben om een cursus avond te bezoeken, denk hierbij aan personen die geen passend vervoermiddel hebben. Ook minder valide of kinderen kunnen doorgaans niet aan die voorwaarden voldoen om genoeg aan een cursus deel te kunnen nemen voor het gewenste resultaat. De DLZA jongste cursist (14 jaar) mocht van zijn ouders uiteraard niet laat over straat om een cursus te gaan volgen als deze al beschikbaar zou zijn. De DLZA oudste cursist wilde wel graag zendamateur worden maar had geen vervoer om een cursus locatie te bereiken. Dit zijn slechts twee voorbeelden waarmee we aangeven dat het voor sommige radio geïnteresseerde niet zo simpel ligt. Ondertussen hebben ze wel veel plezier met het zo fel begeerde papiertje. Soms is het aantal aan melders in een regio te laag om met de cursus te starten, een cursist uit een van die regio's is voor de DLZA geen enkel probleem.

Laat in het algemeen weten dat er naast de gebruikelijke mogelijkheden ook de DLZA bestaat zodat we er samen zorg voor dragen dat er meer zendamateurs op de amateur banden bij komen. Tijdens de examens afgenomen bij Dirksen en Stichting Radio Examens (SRE) scoorde de DLZA al meerdere zeer goed. De doelstelling van het DLZA-Team wordt elk half jaar goed bereikt, en de DLZA heeft dus steeds weer nieuwe cursisten nodig. Nu volgen 120 cursisten deze gratis online cursus en op de Team-Speak server van de Delta-India-Golf groep krijgen ze dagelijks de nodige mondelinge ondersteuning. Ook aan examen-training is gedacht, ruim 3500+ vragen verdeeld over de vele testen.

We gaan binnenkort starten met een nieuwe cursisten groep N & F, de aan melders zijn uiteraard welkom.

 

DLZA op:http://www.delta-india-golf.com/articles.php?cat_id=8

Delta-India-Golf Hamradio Forum op:http://forum.delta-india-golf.eu/

Delta-India-Golf website op:http://www.delta-india-golf.com/news.php

Vriendelijke groeten het DIG-Team.