Morse examen in België

cw key

cw keyDe Belgische Unie van Belgische Amateurs (UBA) is door het Belgische AT, het BIPT, gemachtigd om CW-examens te organiseren. Het doel is dat radioamateurs, die in andere landen een certificaat van het slagen voor een CW-examen moeten overleggen, op deze manier van het BIPT een dergelijk certificaat kunnen krijgen.

 

Ik heb mij al eerder boos gemaakt over het feit dat er in Europese landen nog steeds beperkingen zijn t.a.v. F-gelicenseerden zonder morse-aantekening, terwijl het AT doet alsof dat geen probleem is. Maar formeel mag een kersverse F-amateur die summa cum-laude van het examen af komt, niet in Frankrijk, Griekenland of Spanje uitkomen, om maar een paar favoriete vakantielanden te noemen. Tegelijkertijd krijg je in Nederland niet de kans om je morsevaardigheid te bewijzen. Maar in België doen ze daar wél wat aan.

De UBA nodigt kandidaten voor het CW-examen uit om zich vóór 15 februari 2011 aan te melden, hetzij via e-mail aan voorzitteruba.be, hetzij via post aan: Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK, Bruggesteenweg 77, 8755 Ruiselede. Gelieve de gewenste examensnelheid te vermelden (5 of 12 wpm). Je inschrijving, alsook de plaats en de datum van het CW-examen zullen je dan zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

De deelname aan de proef is kostenloos voor UBA-leden. Niet UBA-leden betalen ter plaatse een vergoeding van € 10,00. De UBA behoudt zich het recht voor om de geplande CW-proef te annuleren in het geval er minder dan 5 kandidaten zijn ingeschreven.

Meer gegevens over de CW-proef kan je hier raadplegen.

Ik ga er vanuit dat je met je F-licentie in combinatie met de uitslag van het officieel door het BIPT erkende morse-examen, in de landen die dat eisen mag uitzenden op de kortegolf. Desondanks heb ik maar weer eens een berichtje naar het AT gestuurd met de volgende tekst:

L.S.,

In de radio-amateur machtiging wordt onderscheid gemaakt tussen amateurs die een morse-aantekening hebben, en zij die dat niet hebben. In Nederland wordt de morse-proeve van bekwaamheid niet meer afgenomen. De aantekening voor morse-vaardigheid wordt echter door een groot aantal (Europese) landen nog steeds vereist om op de kortegolf te mogen uitzenden. De nieuwe lichting F-gelicenseerden zijn echter niet meer in staat om deze aantekening te verkrijgen.

In België neemt de Unie van Belgische Amateurs (UBA) echter nog wel morse-examens af, welke goedgekeurd is door het Belgische Instituut voor Post en Telecommunicatie, het BIPT. Zie deze link:

http://www.uba.be/nl/actueel/flash/uba-cw-proef

Dit examen is ook toegankelijk voor buitenlandse amateurs, waaronder dus Nederlanders. Mijn vraag:

   Erkent het Agentschap Telecom dit morse-examen?

   Indien met Ja beantwoordt, is het daarmee mogelijk om alsnog de aantekening voor Morsevaardigheid te verkrijgen?

Ik zie Uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

En ik ben vast van plan daar dit keer antwoord te krijgen. Blijft dat lang uit of wordt dat Nee, dan schrijf ik rechtstreeks de verantwoordelijke minister aan. Van de vereniging(en) heb ik nooit meer antwoord gehad, dus het wordt tijd om zelf maar eens aan wat bomen te gaan schudden. Wordt vervolgd…