Yagi-antenne voor lichtgolven

lightyagi

lightyagi Wetenschappers van het FOM-instituut AMOLF zijn er in geslaagd een antenne te maken waarmee lichtgolven kunnen worden uitgezonden. De antenne is een één miljoen maal verkleinde versie van de antenne die door de Japanse onderzoekers Yagi en Uda in de jaren 1920 – 1930 voor radiogolven werd ontworpen.

De nano-antenne zendt een sterk gerichte lichtbundel uit waarvan de richting kan worden gewijzigd. Hiermee wordt de weg geopend naar de ontwikkeling van kleine efficiënte antennes voor gebruik in zonnecellen, ultrakleine sensoren, optische computerchips en quantumcomputers.

Voor het efficiënt verzenden en ontvangen van elektromagnetische golven zijn antennes nodig. Deze voor radio- en microgolven ontworpen antennes hebben afmetingen die vergelijkbaar zijn met de lengte van de uitgezonden of ontvangen golf (van enkele meters tot enkele millimeters). Omdat de golflengte van licht veel kleiner is, moet een ‘lichtantenne’ zeer kleine afmetingen hebben. De onderzoekers van AMOLF maakten de antenne van vijf goud-deeltjes in een rij met een totale lengte van 650 nanometer. In deze antenne kan elk deeltje afzonderlijk met een elektronenbundel worden aangestuurd, waarna de antenne licht uitstraalt. De interactie tussen het aangestuurde deeltje en de andere deeltjes bepaalt de richting van de lichtbundel.

De resultaten van het onderzoek werden op 4 augustus 2011 gepubliceerd in het tijdschrift Nano Letters.

Meer info

http://www.fom.nl/live/nieuws/artikel.pag?objectnumber=160470