Ook Australië naar kW

4cx10000

4cx10000Australische amateurs die beschikken over een Advanced Licence, de hoogste amateur radio licentie die men in Australië kent, kunnen met ingang van maart 2012 een bijzondere toestemming aanvragen voor het gebruik van maximaal 1kW output.

 

 

De verandering is het gevolg van herzieningen door het Wireless Institute of Australia en de recente ontwikkelingen in het naburige Nieuw-Zeeland, waar nu ook 1kW toegestaan is ten opzichte van de 500W die men eerst had.

De hogere vermogenslimiet is al gebruikelijk in veel overzeese gebiedsdelen. De eerdere protesten van het Australische AT, de ACMA, tegen de voorstellen van de WIA waren gebaseerd op zorgen met betrekking tot de Elektro-Magnetische uitstraling en daarom wilde men de Advance vergunninghouders aan 400w PEP houden.

De ACMA maakt zich nog streeds zorgen over het gevaar van storing door het gebruik van de grotere vermogens, en zal na 12 maanden de situatie bekijken.

Maar, zo gaf men aan, als er problemen optreden en deze tot ieders tevredenheid opgelost kunnen worden, dan is een definitieve regeling begin 2013 een serieuze optie.

Hoewel nog aan de details gewerkt wordt, is al bekend dat de Advanced vergunninghouders een aparte ontheffing voor het grotere vermogen nodig hebben, dit vermogen uitsluitend op een vaste locatie mogen gebruiken, en zich moeten beperken tot de exclusieve HF amateurbanden. Dat laatste klinkt voor ons misschien vreemd, maar in Austrlië mag een amateur op elke frequentie uitkomen in geval van nood, al moet hij daarvoor de piloot van een 747 daarvoor wakker maken.

Daarnaast kan de ACMA vermogensbeperkingen opleggen, en via haar website regio's aanwijzen waar de vergunning voor groter vermogen niet verleend zal worden.

De WIA beveelt daarom aan om gedurende de evaluatieperiode een compleet log van alle verbindingen met hoog vermogen bij te houden, met vermelding van het exact gebruikte vermogen. De resultaten worden dan volgend jaar gepubliceerd.