Eindtrap problemen in Yaesu en Icom

exploded tor

exploded torRuss Sherry, NM6DX, gebruikte al 10 jaar met plezier zijn FT 1000MP MK5 (200 Watt) toen zijn eindtrap het begaf. Na het vaststellen van het probleem vond men echter geen verklaring wat er nou precies gebeurd was. Zes maanden later ging de eindtrap er voor de tweede keer uit.

 

 

Toen was het toch wel zaak om uit te zoeken waardoor dit probleem precies onstond en om het in de toekomst te voorkomen. In beide gevallen was het uitgangsvermogen op het moment dat de eindtrap eraan ging, ongeveer 70 Watt terwijl de eindtrap in klasse AB1 ingesteld was.

Een typische opbouw van een solid state HF zender bestaat uit een transistor versterker gevolgd door een bak bandfilters welke met relais geschakeld worden, en dat weer gevolgd door een SWR detector. Die detector wordt tevens gebruikt om het uitgangsvermogen te regelen. Het terugregelen van de eindtrap wordt gedaan via het ALC circuit in de MF-versterker van de zender.

Als er een relais van een bandfilter geen verbinding maakt, en er dientengevolge geen belasting of antenne aan de einstrap hangt en er dan vermogen toegevoerd wordt aan de eindtrap, ontstaan er hoge spanningen op de drain van de eindtorren. Dat is helemaal het geval als het relais áchter het bandfilter open is. De reactantie van de filter componenten genereren hoge drainspanningen. Maar omdat er nu geen HF door het SWR en vermogensdetectie circuit gaat vanwege het open relais, regelt de eindtrap niet terug en wordt maximaal vermogen aan de gates van de eindtorren toegevoerd. De combinatie van hoge spanningen op de drain en maximum vermogen (spanningen) op de gates, zorgt dan er één of meer uitgangsFETs het loodje leggen.

En dat is wat naar Russ' mening dit soort problemen veroorzaakt.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is er voor te zorgen dat er een gelijkspanninkje (en dus gelijkstroom) door het laagdoorlaatfilter gestuurd wordt, en wel zodanig dat als een relais of andere component een onderbreking vertoont, er geen vermogen naar de eindtrap gestuurd kan worden. Dit wordt gerealiseerd door het SWR terugregelcircuit van de ALC te gebruiken. Deze DC beveiliging werkt helemaal automatisch en vindt al plaats voordat er HF aan de eindtorren wordt toegevoerd, waardoor schade voorkomen wordt.

Wil je meer details weten over de manier waarop Russ dit heeft uitgevoerd, dan kan je hem een mailtje sturen via rsherry46@hotmail.com of via zijn huidige QRZ email addres. Hij stuurt je dan een PDF bestand inclusief foto's en schema's met de modificatie voor de FT 1000MP MK5.

Maar deze oplossing kan je met wat aanpassingen ook toepassen in andere Icom en Kenwood HF transceivers.