Inductiemeter voor kleine waarden

Spoeltjes

SpoeltjesVK3XU heeft een inductiemeter ontworpen die in staat is spoeltjes met een zelfinductie van 50 – 500 nH (0,05 uH) te meten. De oorspronkelijke naam van het ontwerp is 'nano-L inductance bridge'. 

 

 

 

Het TTL oscillator blokje werkt op een frequentie van 50 MHz. Het oscillatorsignaal  wordt via een C van 1,5 pF aangeboden aan een LC-kring die afgestemd is op 50 MHz. Dit om de harmonischen van de blokgolf te verzwakken. L1 is een zelfinductie van 0,6 uH: 12 windingen met doorsnede 22 op een T50-6 ringkern. p

Via een tweede condensator van 1,5 pF gaat het signaal naar een tweede kring bestaande uit de zelfinductie Lx en een afstemcondensator van 200..400 pF. Bij resonantie van deze afgestemde kring zal de spanning worden opgeslingerd. Een spanningsverdubbelaar zal dan een LED doen oplichten.p

Deze meter moet gecalibreerd worden. Kleine goed gedefinieerde zelfinducties kunnen zelf gemaakt worden; In Electron van maart 2004, blz. 102, staat een tabel met spoelgegevens en (kleine) zelfinducties. Een optie is het gebruik van SMD zelfinducties. 

De LED kan vervangen worden door een draaispoelmeter. De 100 ohms weerstand moet dan wel aangepast worden. De schakeling trekt ca 25 mA bij 6 V.

Bij het bouwen de bedrading zo kort mogelijk houden.

Bron: Nieuwsbrief 144, blz. 46, dec. 2012, Benelux QRP Club