Uitspraak Raad van State

justitie1-300x225Enige tijd geleden was er een hoop ophef in de amateurwereld over een mogelijke uitspraak van de rechtbank waarbij de rechtbank radioamateurs wegzette als "niet meer van deze tijd" en vond dat internet een voldoende vervanging was. Vandaag is uitspraak geweest in het hoger beroep bij de Raad van State.

 

 

Even een geheugensteuntje: het ging om deze zaak . De desbetreffende amateur heeft een en ander kennelijk niet met een juridisch adviseur overlegd, met als gevolg dat de Raad van State de argumenten allemaal van tafel heeft geveegd en de amateur in het ongelijk heeft gesteld. De hele uitspraak in juridisch mumbo-jumbo vind je hier .

In het kort een samenvatting van de argumenten van de amateur en de overweging van het hof:

  • Amateur beweert dat voor een antenne die niet meer dan 3 meter boven de drager uitsteekt, geen omgevingsvergunning nodig is. Dat is alleen als de hele constructie niet meer dan 5 meter boven het dak uitkomt. Gevalletje huiswerk niet gedaan.
  • Amateur beroept zich op artikel 10 van de rechten van de mens. Een veel gebezigd artikel. Hij verwijst daarbij naar uitspraken waarbij een schotelantenne in het geding was, en beroept zich tevens op het gelijkheidsbeginsel (waarom mag de lokale omroep wel een mast plaatsen, en de sportvereniging hoge lichtmasten, en ik geen antennemast). De rechter was daar simpel in: Een schotel is welstandstechnisch gezien iets anders dan een mast van 21,5 meter, en die masten van lokale omroep en sportvereniging dienen een algemeen nut. Dat is volgens de rechter bij de antennemast niet het geval (tot de stroom uitvalt, maar dat argument is niet gebruikt).
  • Amateur overlegt een petitie waaruit zou moeten blijken dat omwonenden geen bezwaar hebben tegen de antennemast. Uit de petitie blijkt echter niet dat de ondertekenaars wisten waar ze voor tekenden en dus veegt de rechter ook dat van tafel.

Het is niet zo dat de amateur zijn bestaande 18m hoge mast niet meer mag gebruiken: hij mag alleen geen nieuwe plaatsen. De overweging van de rechter is dus niet geweest dat internet een vervanging zou zijn voor amateurradio, maar wel dat in een gebied dat als hoogste welstandsgebied 1 in de boeken staat, niet zomaar een mast met beam geplaatst mag worden.

Het risico is natuurlijk dat deze uitspraak nu door meer gemeenten aangegrepen gaat worden om op basis van welstandsargumenten antennes te dwarsbomen. En dat is voor ons amateurs niet erg gunstig.