Techniek voor draadloze energie in 160m band

Tesla

TeslaZenneck Surface Wave is een elektromagnetische golf die het oppervlak van de aarde gebruikt als transportmiddel waardoor het in staat is om communicatie signalen maar ook elektrische energie efficiënt te transporteren over grote afstanden. Deze techniek heeft een testlicentie gekregen in de 1710 tot 1900 kHz band.

 

 

Dit draadloze energiesysteem maakt gebruik van een “transmitter probe,” die in de buurt van een elektriciteitscentrale geplaatst wordt, en die een Zenneck draaggolf genereert. Vervolgens worden ontvangstantennes op geschikte plekken op aarde gestationeerd voor de ontvangst van het signaal en om de energie af te geven aan een lokaal of conventioneel distributienetwerk.

De draaggolf wordt niet beïnvloed door weersomstandigheden zoals bliksem, geomagnetische verstoringen of elektromagnetische impulsen (EMP), ook niet die veroorzaakt worden door nucleaire explosies. In tegenstelling tot een bekabeld distributienetwerk kan de Zenneck draaggolf niet fysiek aangevallen worden en cyber aanvallen staan voor de uitdaging om een reeks nodes uit het draadloze systeem aan te vallen.

Zodra dit operationeel is, vormt de Zenneck Surface Wave letterlijk een ballon om de aarde, waarbij zenders (transmitter probes) overal geplaatst kunnen worden waar energie opgewekt wordt en ontvangers overal geplaatst kunnen worden waar de energie nodig is.

Noot van de redactie: mijn bullshit detector gaat hiervan in de hoek. Hoe kan je zoveel energie op 1800kHz opwekken dat je op honderden kilometers afstand een huis van stroom kunt voorzien? Volgens mij verlies je onderweg een hoop energie. Misschien een vervroegde 1-aprilgrap? Het zal de 160m band waarschijnlijk geen goed doen…

http://www.texzontechnologies.com/technology/