Verplichte vermogensopgave in Frankrijk

frambozenvlag

frambozenvlagIn Frankrijk zijn radio amateurs verplicht om aan hun AT, het ANFR, hun Effective Radiated Power (ERP) op te geven als dat hoger is dan 5 Watt

 

 

Het decreet van 30 januari 2009, dat betrekking heeft op de de implementatie van bepaalde installaties en radio stations, verplicht in artikel 9 om het effectieve uitgestraalde vermogen te rapporteren als dat meer bedraagt dan 5 Watt.

".. the radio installations of radio amateurs established pursuant to Article L. 33-3 (1 °) of the above-mentioned code, whose effective radiated power (ERP) is greater than 5 watts, are declared by the operator to the National Frequency Agency within two months from the date of their installation. The information declared is the "WGS 84" geographical coordinates of the radio installation, the maximum effective radiated power (ERP) in HF, VHF, UHF and SHF. "

Radio amateurs moesten binnen drie maanden na het uitvaardigen aan dit decreet voldoen. Ik vraag me af wat ze daarmee willen bereiken. Misschien weer zo'n handig registertje om als er ergens storing is, meteen met het vingertje naar de amateur te wijzen want straling. Gelukkig hoeven we hier in Nederland alleen maar onze antennes op te geven aan het Antenneregister. Waarvan ik me afvraag of de nieuwe lichting(en) amateurs daarvan op de hoogte zijn.

Kijken of jouw antenne er in staat kan HIER