Australië past 30m bandplan aan

RASA-logol-colour

RASA-logol-colourDe RASA (Radio Amateur Society of Australia) heeft een herindeling van het Australische bandplan voorgesteld.

 

 

Australië is een van de weinige landen die het werken met SSB toestaat op 30m.

In het bestaande band plan mag er met SSB gewerkt worden van 10125-10135 kHz, terwijl de digitale toewijzing geldt van 10130-10150 kHz.

Deze overlapping veroorzaakt QRM tussen de SSB en digitale gebruikers, in het bijzonder aan de meest populaire digitale mode, FT8 – waarvan de frequentie 10136 kHz is.

Het voorstel is om het SSB deel 5 kHz naar beneden te schuiven: van 10120-130 kHz – dat lost het QRM probleem op terwijl er nog genoeg ruimte overblijft om CW te doen.

De reacties op dit voorstel zijn tot nu toe onverdeeld positief.

De RASA heeft het Wireless Institute of Australia (hun AT) aangeschreven om tot een gezamelijk standpunt over dit voorstel te komen.