Ook Amerika wil 8m band

FCC

FCCDe Amerikaanse uitvoering van het AT, de FCC, heeft een voorstel voor nieuwe regelgeving gepubliceerd (een z.g. Petition for Rulemaking) met als doel te komen tot een 8-meter Amateur Radio toewijzing op secundaire basis.

 

 

Het voorstel suggereert dat de nieuwe band gecentreerd zou kunnen worden rond een industrial-scientific-medical (ISM) segment ergens tussen 40.51 en 40.70 MHz. Het spectrum tussen 40 en 41 MHz is momenteel toegewezen aan de Federale overheid en valt dus onder de National Telecommunications and Information Administration (NTIA).

Het voorstel zegt verder dat het doel van de nieuwe band zou zijn: “een poging om het experimenteren met de propagatiekarakteristieken van deze band halverwege de 10- en 6-meterbanden te bevorderen.” Er is al een toewijzing in de 8-meter band beschikbaar voor radio amateurs in Ierland, waar de Irish Radio Transmitters Society een bandplan ontwikkeld heeft voor 40 – 41 MHz.

Het idee is dat dit spectrum gebruikt kan worden voor weak signal experimenten en uiteindelijk voor algemeen amateur gebruik, in het bijzonder via transatlantische paden, met gebruik van CW, SSB, digitale modes zoals FT8 en digitale spraak. En aangezien er op dit moment nog geen radio's in massa geproduceerd worden voor deze band, biedt dit mogelijkheden voor de ‘makers’ onder de amateurs om zenders, ontvangers en antennesystemen te maken die gebruikt kunnen worden in dit spectrum (net als in het begin op 4m het geval was, tot de Japanners weer fabrieksbakken op de markt gingen brengen).

De verwachting is dat er “erg weinig” gebruik gemaakt zal gaan worden van de nieuwe band, “met een piek rond het sporadische-E seizoen, speciale gelegenheden zoals de ARRL velddag, en VHF contesten (Neeeeeeeeee!! Niet gelijk een nieuwe band verzieken met contesten! Please!), en tijdens pieken in de zonnevlekken. De stelling is dat het gebruik van 40 MHz gerealiseerd kan worden op een manier die zowel aan de radio amateurs als de federale diensten die er gebruik van maken, tegemoet komt.