Het frequentiegebied tussen 433-435MHz

PMRSouthgate Amateur Radio News haalt een artikel aan over het gebruik van het frequentiegebied tussen 433-435MHz, waar vergunningsvrije (LPD) gebruikers en amateurs elkaar tegen kunnen komen.

 

De suggestie dat het een nieuwe publicatie betreft is niet juist: de publicatie op de site van het AT dateert al van 22 juni 2020, dus bijna 2 jaar geleden. Desalniettemin is het nog steeds actueel: regelmatig zijn conversaties tussen amateurs en niet-amateurs te horen in de 70cm band, en voor de goede luisteraar zal het duidelijk zijn dat de niet-amateurs daar niet altijd gebruik maken van 10mW LPD apparatuur… Datzelfde geldt overigens voor de PMR band, waar amateurs geen rechten hebben en alleen speciaal voor deze band goedgekeurde apparatuur toegestaan is.

Verbindingen tussen amateurs en LPD gebruikers zijn slechts toegestaan als de amateur daarbij zelf ook een goedgekeurd LPD apparaat gebruikt, en dus niet zijn/haar Baofeng of andere porto. Ook het gebruik van de roepnaam in die band is ongewenst, tenzij tussen amateurs onderling. Wat wel en niet mag heeft het AT samengevat op één A4-tje, misschien wel handig om dat er nog eens op na te slaan.