Noodfrequenties bij stroomuitval

DARC logoOnder deze titel meldt de Duitse amateurvereniging DARC: “De afgelopen dagen is er bij de afdeling nood- en calamiteitenradio steeds vaker gevraagd welke frequenties bij een overeenkomstige noodsituatie gebruikt moeten worden voor noodverkeer.”

Voor de duidelijkheid heeft de DARC de aanbevelingen voor radioverkeer bij stroomuitval en de in dit geval te gebruiken radiofrequenties voor noodgevallen samengevat in twee eenvoudige documenten. Hoewel de DARC dit voor Duits noodverkeer aanbeveelt, suggereert het document over de te gebruiken frequenties dat dit voor heel IARU Regio 1 geldt (waar wij dus ook onder vallen). Wellicht interessant om hier kennis van te nemen:

Geïnteresseerden vinden de informatie onder
Empfehlungen_Funkverkehr_Stromausfall.pdf en
Notfunkfrequenzen.pdf.
De DARC adviseert om deze documenten af te drukken, omdat bij stroomuitval ook het internet niet meer zal werken. Uiteraard zijn er ook meer calamiteiten denkbaar dan stroomuitval, maar deze documenten zien dit kennelijk als grootste risico.