UK gaat onderzoek rond 500kHz toestaan

UK gaat onderzoek rond 500kHz toestaan

Maakten wij al eerder melding van groepen Amerikaanse amateurs die onderzoek gaan doen rond de oude maritieme 500kHz frequenties: nu gaat ook dichter bij huis zulk onderzoek plaatsvinden. Het Engelse AT, OFCOM, gaat een beperkt aantal amateurs toestemming geven te experimenteren op frequenties tussen 501 en 504kHz vanaf 1 maart voor een periode van 12 maanden.

Dit als resultaat van onderhandelingen van de RSGB met het Maritime and Coastguard agency. 

De speciale onderzoeksvergunning komt beschikbaar voor amateurs die in het bezit zijn van een Full licence en worden per geval bekeken en toegewezen aan degenen die aan kunnen tonen een bijzondere interesse voor dit frequentiegebied te hebben en voldoende informatie verschaffen op basis waarvan toewijzing kan plaatsvinden.

Vanwege het gebruik van de frequenties rond 500kHz moeten aanvragers aan kunnen tonen over de technische en operationele vaardigheden te beschikken om binnen de aan de frequentie en uitgestraald vermogen (ERP) gestelde eisen te kunnen blijven zoals OFCOM die heeft vastgesteld. Ervaring met eerdere proeven op 73 en 136kHz strekt tot aanbeveling.

OFCOM zal storingen in deze band nauwgezet bewaken, en indien nodig het aantal gebruikers reduceren. Over het algemeen zullen aanzienlijk lagere ERP vermogens toegestaan worden dan in het 136kHz gebied het geval is, tenzij aangetoond kan worden dat dit in het kader van het (een) experiment noodzakelijk is. Onder geen enkele voorwaarde zal een groter vermogen dan -10dBW ERP toegestaan worden (dat is 100mW). Dat lijkt weinig, maar vergeet niet dat de antenne efficiency op die frequentie minimaal is. De golflengte is immers 600 meter.

Zodra meer bekend wordt over de eventuele aard van experimenten zullen wij dat melden.