Nieuw 50MHz baken

beacon

BeaconNieuw 50MHz baken

In Portugal is een nieuw baken in de lucht gebracht in de 6-meter band met de call CS1RLA/B. Het baken bevindt zich ongeveer 92 kilometer ten zuiden van Lissabon.

 

Het baken levert ongeveer 2,5 Watt in een halvegolf dipool en de frequentie is 50.076MHz. Bakens worden over het algemeen gebruikt om (aankomende) bandopeningen vast te stellen. Het hoorbaar worden van een baken is een indicatie dat de band open gaat. Normaal gesproken zit iedereen te wachten tot er wat te horen is. Het gevolg kan zijn dat een opening voorbij gaat zonder dat deze opgemerkt wordt omdat iedereen zit te luisteren en niemand er eens een aanroep aan waagt… Hoor je dus een baken (en die zijn meestal in CW), dan weet je aan de locatie en de call van het baken in welke richting de opening te verwachten is. Beheers je geen CW, dan heb je altijd nog MixW om de call te decoderen en anders is de frequentie waarop het baken uitzendt een goede indicatie van welke het precies is. Let dus ook eens op de bakens, ze kunnen je zeer nuttige informatie geven!