Ook Amerikaanse 70cm onder vuur

Ook Amerikaanse 70cm onder vuur

Hebben wij in Nederland al last van commercie die langzaam maar zeker aan de poten van onze 70cm band zaagt, ook in Amerika heeft de industrie zijn oog laten vallen op het toch wel riante stukje spectrum waar de radioamateurwereld over beschikt.

Ik schreef daar al eerder over op 20 april van dit jaar, gevolgd door een min of meer onopvallend artikeltje over de eerste geïmplanteerde 434MHz sensor op 29 april. Het leken onschuldige berichten. Maar ook in Amerika maakt men zich nu zorgen.

Waar gaat het daar om: In maart 2009 dient het Amerikaanse AT, het FCC, een Notice of Proposed Rule Making (NPRM) in, waarin men voorstelt om een stuk spectrum toe te wijzen en de dienst en technische regels te accepteren voor het gebruik van een nieuw soort medische implantaten die werken tussen 413-457 MHz (70 cm). Volgens de commissie zouden deze apparaatjes, — ook wel implanted neuromuscular microstimulators genoemd — het gebruik van functionele elektrische stimulatie enorm kunnen bevorderen waarbij gevoel, bewegelijkheid en functionaliteit bij mensen met verlamde ledematen of organen hersteld zou kunnen worden; daarbij moeten deze dingen geïmplanteerd worden in de patient en dienst doen als onderdeel van draadloze "medical micro-power networks (MMNs)". De apparaten zouden in de 70 cm band moeten opereren op secondaire basis als onderdeel van de Medical Data Radiocommunication Service zoals beschreven in Part 95 van de FCC regelementen. Ook de Amateur Radio Service heeft in Amerika een secondaire status in de 70 cm band.

Onderzoekers van de Alfred Mann Foundation — een prominente medische onderzoeksorganisatie uit Santa Clarita, California — hebben een draadloos medisch micro-power netwerk bedacht dat kleine apparaatjes die in een verlamde patient ingebracht zijn, onderling verbindt tot een kunstmatig zenuwsysteem waarmee ledematen of organen weer functioneel gemaakt zouden kunnen worden. "De Mann Foundation geeft aan dat het frequentiegebied net boven 400 MHz optimaal is voor hun toepassing, waarbij maximaal 1 mW HF verspreid wordt over ongeveer 5 MHz bandbreedte," schrijft ARRL voorzitter David Sumner, K1ZZ, in "It Seems to Us," te lezen in de juni 2009 uitgave van QST. "Maar omdat zij de aanwezigheid van bestaande radiodiensten erkennen, hebben ze vier kanalen voorgesteld om flexibel te kunnen zijn in het vermijden van storingen. Twee van de vier kanalen zijn 426-432 en 438-444 MHz; de andere twee liggen boven en onder de 420-450 MHz band."

In haar commentaar naar de FCC met betrekking tot die Notice of Proposed Rule Making, zegt de ARRL dat de voor de MMNs voorgestelde frequentiebanden "ongelukkig en onnodig" zijn en dat "de WMTS [Wireless Medical Telemetry Service] een veel geschiktere oplossing biedt voor MMNs dan de 413-457 MHz band."

Sumner zegt in zijn column dat de door de FCC voorgestelde regels twee bezwaren oproepen: "Ten eerste en misschien als belangrijkste, zouden de apparaatjes alleen storing moeten accepteren van stations die op primaire basis in de band werken. De Mann Foundation heeft ons verzekerd dat amateur stations hun systeem niet zullen storen, dus zien we geen reden waarom dat niet terug te vinden is in de regelementen, ook al is onze toewijzing op secondaire basis. Ten tweede: Hoewel de onderzoekers van de Mann Foundation hun huiswerk goed gedaan schijnen te hebben, zouden anderen die hun voordeel zouden willen doen met deze regelgeving wel eens niet zo rigoreus te werk kunnen gaan."

De ARRL stelt in haar commentaar dat als gevolg van de redundante storingsonderdrukking in het ontwerp, de door de Alfred Mann Foundation ontwikkelde apparaatjes "naar het lijkt een redelijke kans hebben de desastreuze gevolgen van HF storing van de geimplanteerde MMNs te omzeilen." De ARRL benadrukt echter dat de FCC de marketing van MMNs of welk ander soorgelijk apparaat dan ook in de 420-450 MHz band niet zou moeten toestaan: "(1) tenzij en totdat gedegen onderzoek naar de gevoeligheid van de AMF apparaten voor HF is uitgevoerd, bijvoorbeeld het effect van amateurapparatuur met hoog vermogen; (2) ook onderzoek gedaan wordt naar parameters die niet specifiek zijn voor het Mann systeem, zoals hoe een apparaat bestand is tegen storingen; en (3) er moet de patient nadrukkelijk op de gevaren van HF gewezen worden en daarnaast moeten de op het lichaam gedragen MCUs [Master Control Units] en andere draagbare componenten gelabelled worden met duidelijke statements dat de apparaten NIET zullen falen in de aanwezigheid van HF velden van geautoriseerde radiodiensten in dezelfde banden."

De ARRL gaf toe dat de Commissie gelijk heeft als die in de NPRM schrijft dat "gezien het lage zendvermogen en de lage dutycycle dat door de geimplanteerde MMN of de externe MCU gebruikt wordt, we verwachten dat het risico dat de MMNs gestoord worden door bestaande stations in deze banden verwaarloosbaar klein is." De ARRL wijst er echter op dat er nog geen testen zijn gedaan die deze conclusie rechtvaardigen en dat "dit soort testen uitgevoerd zouden moeten worden en de resultaten ervan geanalyseerd zouden moeten worden voordat op dit soort conclusies vooruitgelopen wordt."

In zijn commentaren wijst de ARRL erop dat er een "Part 90 spectrum" is boven 450 MHz dat speciaal bedoeld is voor low-power biomedische telemetrie, maar "de Alfred Mann Foundation beweert dat de banden tussen 450 en 470 MHz ongeschikt zijn als gevolg van het feit dat de band 'dusdanig overbevolkt is met commerciële, hoog-vermogen zenders dat op voorhand betrouwbare werking van lager-vermogen, draadloze medische geimplanteerde apparaten uitgesloten is.' Dit, aldus de ARRL, "is een zeer zorgelijke uitspraak, en niet het argument dat gebruikt zou moeten worden door iemand die een voorstel doet voor een nieuwe service die secundair is ten opzichte van bestaande licentiehouders. ARRL stelt zich op het standpunt dat als er in de 450-470 MHz band diensten uitzenden die niet verenigbaar zijn met de betrouwbare werking van de MMNs, de 420-450 MHz band, en in het bijzonder het stuk dat de MMNs willen gebruiken tussen 438-444 MHz, eveneens ongeschikt is voor deze MMNs."

Erop wijzend dat ATV zenders/repeaters en FM repeater in- en uitgangen specifiek in dat segment vallen, "is het potentiële gevaar voor de storing van MMNs net zo groot, zoniet groter, dan het geval zou zijn als de MMNs zouden werken in de Part 90 biomedische telemetrie band tussen 450 en 470 MHz," zegt de ARRL tegen het FCC. "In het segment 426-432 MHz zenden amateur televisie stations met grote bandbreedte. Amateur Radio stations is toegestaan met vermogens tot 1500 W PEP output te werken, en de 420-450 MHz situatie, met primaire gebruikers zoals de overheid en de amateurs met hoog vermogen is ten aanzien van betrouwbare werking van MMNs geen haar beter dan de 450-470 MHz band."

De ARRL uit tevens haar bezorgdheid over het feit dat nergens in de NPRM aangehaald wordt wat de toewijzingsstatus van MMNs ten opzichte van de Amateur Radio Service is. Hoewel de Alfred Mann Foundation voorgesteld heeft dat MMNs secundair opereren ten opzichte van bestaande licentiehouders in de gewenste banden, heeft de Amateur Service momenteel een secundaire status ten opzichte van de overheidsgebruikers; dat betekent een gemeenschappelijk gebruik dat voor zowel de overheid als de Amateur Service acceptabel is.

"Hoewel we er vanuit gaan dat in het voorstel MMNs secondair zijn ten opzichte van zowel de overheids- als de amateurgebruikers in de band (in plaats van Amateur stations en MMNs op gelijke basis secondair) blijkt dit niet duidelijk uit de NPRM," zegt de ARRL. "Omdat de storingsgevoeligheid van MMN apparaatjes nog niet bekend is, is het onjuist om op dit moment een secondaire toewijzing voor MMNs gelijkwaardig aan de Amateur service in de 420-450 MHz band te realiseren. De Amateur Service heeft in de praktijk geen mogelijkheden om patienten die voor HF gevoelige MMNs dragen te beschermen tegen normaal amateurgebruik van de 420-450 MHz band, en daarom moet de werking van MMNs bestand zijn tegen de aanwezigheid van hoogvermogen signalen. Dientengevolge moeten ze ondergeschikt zijn aan de status van de Amateur Service. Tenzij aangetoond is door de indieners van het voorstel dat de MMNs daar inderdaad tegen bestand zijn, moeten deze apparaten geweerd worden uit de 420-450 MHz band."

Imlay en de Technical Relations Manager van de ARRL, Brennan Price, N4QX, hebben in februari 2009 een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Alfred Mann Foundation, maar Imlay zegt dat ze tot nu toe niet gereageerd hebben op het verzoek van de ARRL om "mee te werken aan een krachtige uitspraak dat hun apparatuur niet zal falen in de aanwezigheid van de HF velden van nabijgelegen Amateur Radio stations. Aangezien ze dat niet doen, spreken we hierbij onze voortdurende zorgen uit over het effect op geimplanteerde patienten door onvoorspelbaar dichtbij werkende amateurradiostations. Andere gelicenseerden, zowel boven als onder de 430-450 MHz band, stellen zich hetzelfde op."

Ook in Amerika heeft het grote geld dus zijn oog laten vallen op onze amateurbanden. Eens te meer geldt dus nu "Use it or lose it"…