Stappen aangekondigd voor verbetering C2000

C2000

c2000Stappen aangekondigd voor verbetering C2000

Oud-minister Ter Horst van BZK kondigde half februari in een brief aan de Tweede Kamer de maatregelen aan voor verbetering van het communicatiesysteem C2000. De brief is een reactie op het eindrapport van de expertgroep C2000, onder leiding van Don Berghuijs (directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).

 

Enkele maatregelen werden door de minister in november al aangekondigd in een reactie  op de tussenrapportage van de expertgroep. Volgens Ter Horst blijkt uit het onderzoek dat  de gebruikers van C2000 bij de politie en de hulpverleningsdiensten over het algemeen tevreden zijn over de werking van het communicatiesysteem. Kritiek hebben ze wel op het werken met C2000 tijdens grote evenementen en calamiteiten. Ook missen ze dekking in gebouwen, omdat C2000 geen binnenhuisdekking garandeert. Dit laatste zou alleen kunnen door het hele netwerk aan te passen en een groot aantal masten bij te plaatsen tegen exorbitante kosten, aldus Ter Horst. Ook onder het oude, analoge systeem was er geen gegarandeerde dekking binnenshuis.

Gespreksgroepen

De expertgroep C2000 werd ingesteld na prolemen met het communicatiesysteem tijdens de Schipholcrash op 25 februari 2009, de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn en de rellen op het strandfeest in Hoek van Holland op 22 augustus 2009. Tijdens de Schipholcrash en op Koninginnedag in Apeldoorn werd C2000 dusdanig veel gebruikt dat sprake was van overbelasting. Tijdens de rellen bij Hoek van Holland functioneerde het systeem op dit gebied goed. Wel bleken tientallen politieagenten in dezelfde gespreksgroep te zijn ingedeeld. Voormalig minister Ter Horst heeft het Veiligheidsberaad (waarin de burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio’s, zitting hebben) gevraagd de procedures voor de indeling in gespreksgroepen tegen het licht te houden en aan te vullen. Op die manier kan de beschikbare capaciteit van C2000 ef?ciënt worden gebruikt en is goede samenwerking in de communicatie mogelijk. Ook wordt bekeken hoe de procedures en afspraken bekend worden gemaakt aan de C2000-gebruikers en hoe kan worden geoefend.

Overige maatregelen

Vooral de brandweer gebruikt C2000 in gebouwen buiten het netwerk om. De communicatie verloopt dan rechtstreeks van portofoon naar portofoon. Binnenkort worden de resultaten van een onderzoek bekend hoe deze vorm van communicatie binnen gebouwen beter kan. Ook kondigde de oud-minister een richtlijn aan om de SCL’s (special coverage location) aan te wijzen. Gemeenten kunnen gebouweigenaren verplichten dat bepaalde tunnels en gebouwen die voor het grote publiek toegankelijk zijn, van speciale apparatuur worden voorzien om de werking van C2000 in die gebouwen te garanderen. Het blijkt dat gemeenten hierin zeer terughoudend zijn. Daarnaast kondigde Ter Horst in haar brief aan de Tweede Kamer een onderzoek aan naar de behoefte aan communicatiecapaciteit tijdens rampen en crises, in vergelijking met de capaciteit die dagelijks voor het gewone werk nodig is. Ook komt er een onderzoek naar de communicatiebehoeften in de toekomst, over circa vijftien jaar. Tevens kondigde Ter Horst verbeteringen aan op het gebied van onderwijs, oefening en bijscholing in het werken met C2000. Een speciale verbindingsof?cier in de meldkamer krijgt de regie over de communicatie tijdens calamiteiten.