Hoog-rendement DC-AC converter

Ronald Dekker heeft een verbeterde DC-AC converter ontworpen en gebouwd. Het is een 6V DC naar 100 VAC converter met een vermogen van ongeveer 10 Watt. Er is verder geborduurd op een  bestaand ontwerp. De grote verbetering is het gebruik van MOSFETs (BUK455) i.p.v. transistoren als schakelende elementen. 

 
Hierdoor is het rendement enorm verbeterd. In het oorspronkelijk ontwerp was het rendement η=21% (BD139 als schakelelementen).De schakeling met MOSFETs komt op rendement van ongeveer 60%. 
In eerste instantie genereerde de schakeling nogal wat RFI. Met 18k weerstanden in de gate-aansluiting van de FETs werd dit probleem opgelost.  Met een gelijkrichtschakeling kun je de converter een hoge gelijkspanning laten maken voor bijv. anodespanningen in je buizencircuits.
Met IRF-MOSFETs zou de schakeling ook moeten werken.DC-AC converter
 
 

Breadboard experiment en signalen op de scoop:
Links: Signaal op de MOSFET-drain en gate
Rechts: Uitgangssignaal van de oscillator / transformator stroom


Het volledige – uitstekend onderbouwde – verhaal, waarin je kunt lezen dat de schakeling hierboven een deelschakeling is van een groter geheel: