Voortgang in toegang tot 500kHz

500kHz

500kHzDe groep die de voorbereidingen treft voor de World Radiocommunication Conference 2012, ofwel WRC-12, heeft inmiddels de agenda opgesteld waarin een toewijzing van maximaal 15kHz is opgenomen in de band 415 – 526.5kHz.

 

Zoals inmiddels bekend is, wordt de experimentele machtiging voor de 500kHz band, die in Nederland tot 1 april 2011 loopt, niet meer verlengd.

In de voorstellen zijn drie opties opgenomen; één ervan is dat de amateurs helemaal geen toegang krijgen tot de 500kHz band. Waar in eerste instantie gehoopt werd op toewijzing van een stukje spectrum rond 500kHz aan de amateurwereld, heeft de maritieme wereld ineens weer een toepassing bedacht voor dit deel van het spectrum. En daardoor is er geen steun meer van nationale overheden zoals het AT voor toewijzing aan radioamateurs in dit deel van het spectrum. Een van de overblijvende opties waar de voorbereidingscommissie overeenstemming over heeft bereikt is de zogenaamde Methode-A, welke eerder door de Engelse amateurvereniging RSGB voorgesteld is. Dit betreft een toewijzing van maximaal 15kHz tussen 472kHz en 487kHz. De Amerikanen, Canadezen en anderen binnen hun regionale groep, CITEL, hebben de voorkeur voor een andere optie, Methode-B, die voor een gesplitste toewijzing is, namelijk 461 – 469kHz en 471 – 478kHz, eveneens 15kHz in totaal. Method A is de voornaamste optie die binnen CEPT in overweging genomen wordt, wat nog de status van gemeenschappelijk Europees voorstel moet bereiken. Hoewel in Nederland de tijdelijke experimenteermachtiging op 1 april afloopt, is het in Engeland nog steeds mogelijk om een BT te krijgen voor de 500kHz band. Meer informatie is te vinden op www.rsgb.org/spectrumforum/mf/srp501.php.