Software voor veldsterkteberekening

Antennemast

AntennemastIn sommige landen moeten radioamateurs een berg papierwerk invullen met betrekking tot de werking en straling van de door hen gebruikte antennes. Het programma ICNIRPcalc is speciaal geschreven om te kunnen beoordelen wat je antenne aan straling produceert.

 

 

Het programma maakt berekeningen met betrekking tot de blootstelling aan HF straling door amateur radio stations, gebaseerd op informatie van de Internationale Commissie die gaat over Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP).

In 2002 introduceerde Duitsland nieuwe wetgeving over deze materie, met de naam BEMFV. Deze wet verlangt van alle Duitse radio amateurs dat zij informatie over hun antennes aanleveren aan hun versie van het AT, de BNetzA (en dan hebben we het niet over de GPS coördinaten).

Deze documentatie moet aantonen dat de blootstelling aan HF-straling binnen bepaalde waarden blijft die vastgesteld zijn door het ICNIRP plus een veiligheidsmarge voor pacemakers. DARC heeft daartoe twee programmaatjes ter beschikking gesteld aan haar leden om deze inschatting te kunnen maken. Die programma's heten WATT32 en QuickWatt.

Tijdens de vergadering van de IARU EMC WG in 2007 werd aan de auteur van QuickWatt gevraagd of het mogelijk was om dit programma in het Engels uit te brengen. Omdat er nergens anders in de wereld beperkingen met betrekking tot pacemakers opgelegd worden, werd QuickWatt aangepast aan uitsluitend de ICNIRP eisen en in het Engels vertaald. Deze internationale versie heet nu IcnirpCalc.

Het programma werkt eenvoudig: na installatie kan je de band opgeven waar je de check voor wilt doen. Er zijn al een heleboel standaard fabrieksantennes bekend binnen het programma, en ook allerlei dipolen kan je zo aanklikken. Volgens het programma is 20m voor mij de beste band om langslopende katten te roosteren met mijn 2x13m dipool. Op deze manier kan je snel vaststellen of je binnen de stralingslimieten blijft.

ICNIRPcalc V1.01 is van de IARU Region 1 website te downloaden op
http://www.iaru-r1.org/index.php?opt…ileinfo&id=410

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
http://www.icnirp.de/