Europa heeft bandbreedte nodig

EU-logo

eu-logoOp 15 februari 2012 keurde het Europese Parlement het eerste Radio Spectrum Policy Programme (RSPP) goed. Dit besluit maakt de weg vrij voor een interne markt voor draadloze technieken en diensten, geheel in lijn met het het Europa 2020 initiatief en de Digitale Agenda voor Europa. Daarmee is de basis gelegd voor concrete acties om aan de doelstellingen die men zich gesteld heeft, te realiseren. Maar of de amateurwereld daar zo gelukkig van gaat worden is maar de vraag.

 

 

Het hele verhaal van de EU is HIER te lezen. Nelie Kroes vond het een reden om de commissie te feliciteren met deze stap voorwaarts. Maar er zit nogal wat venijn in. Wat te denken van dit actiepuntje:

"Ensuring that at least 1200 MHz spectrum are identified to address the increasing demand for wireless data traffic and that the need for additional harmonised spectrum bands is assessed".

Wow… Even 1200MHz vrijmaken in de toch al overvolle banden! Dat gaat iemand pijn doen… En waar denken ze dat te vinden? Ook daar wordt een suggestie voor gegeven:

"Op zijn laatst moet midden 2013 de inventarisatie van de EU's radio spectrum gereed zijn, alsmede een adequate analyse van hoe efficient het spectrum tussen 400 MHz en 6 GHz gebruikt wordt. Dit zal, indien van toepassing, de basis vormen voor verdere acties met betrekking tot harmonisatie van de specifieke banden."

Daarbij moeten de lidstaten het gebruik van de volgende banden toestaan:

  • De geharmoniseerde banden 900/1800 MHz, 2.5-2.69 GHz en 3.4-3.8 GHz, en wel vóór eind 2012 
  • De 800 MHz band per 1 januari 2013, in het bijzonder t.b.v. de dekking in dunbevolkte gebieden, tenzij er al toewijzingen waren van voor die datum.

Het gemene zit 'm natuurlijk in de tekst "efficient gebruik van het spectrum". Je kunt op je klompen aanvoelen dat radio amateurs geen efficient gebruik van het spectrum boven 400MHz maken. Het eerste voorbeeld is natuurlijk Zweden, dat recent de 13cm band verloren zag gaan. En zo zal er nog wel meer kostbaar spectrum sneuvelen voor de radio-amateurs, onder grote druk van de commercie. Het is te hopen dat onze verenigingen zich hard maken om de rechten voor amateurs voldoende te beschermen.