Coax doorvoer raamkozijn

venster

vensterSoms is het niet mogelijk om zonder gaten te boren een coaxkabel via een kozijn van buiten naar binnen te voeren. Via een openslaand raam kan dit wel, mits de kabel ter plekke dun genoeg kan worden gemaakt.

 

 

 

 

Neem drie koperdraden, liefst flexibel, met pvc isolatie of een stuk flatcable en sluit dit aan volgens de tekening. De middelste draad wordt verbonden met de kern van de coaxkabel en met tape geisoleerd. De beide buitenste draden komen aan de mantel van de kabel. Probeer ervoor te zorgen dat zowel de symmetrie (impedantie) zoveel mogelijk in stand blijft. Het 'platte' deel van de voedingslijn kan nu tussen het raamkozijn worden geklemd. Het gedeelte van de koppellijn dat zich buiten bevindt moet waterdicht afgedekt worden. Marten, PA3BNT, past dit systeem toe voor kabels richting HF, 4 en 6 m antennes.

Bron: Benelux QRP club, Nieuwsbrief 143