Zendlimiet rond treinspoor

Trein

TreinDe minister van Infrastructuur onderzoekt of het juridisch mogelijk is om een limiet in te stellen op de signaalsterkte van mobiele netwerken rond het treinspoor. Daarmee moet verstoring van het datanetwerk van ProRail worden voorkomen.

 

 

 

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zegt in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie toe te onderzoeken of er plafonds kunnen worden ingesteld voor de signaalsterkte van mobiele netwerken, vooral rond treinrails.

Dat moet interferentie rond het treinspoor voorkomen; interferentie kan gevaarlijk zijn, als machinisten niet meer met ProRail kunnen communiceren. Schultz van Haegen wil weten of een zendlimiet juridisch 'haalbaar en doelmatig' is. Eerder kondigde ProRail al aan een rechtszaak tegen het Agentschap Telecom te beginnen om een zendlimiet af te dwingen. De Kamervragen werden ingediend voordat dat bekend werd.

Gsm-netwerken kunnen interfereren met het gsm-r-netwerk, een datanetwerk van ProRail, dat wordt gebruikt voor communicatie, bijvoorbeeld in noodgevallen. Daarom kan interferentie gevaarlijk zijn. Ook wordt het gsm-r-netwerk van ProRail gebruikt voor de informatieborden op perrons.
Gsm-r is bovendien een cruciaal onderdeel van een Europees beveiligingssysteem voor op het spoor, dat ook in Nederland zal worden uitgerold.

Volgens de minister wordt bij de komende frequentieveiling rekening gehouden met interferentie. Telecomproviders die in de 900MHz-band ruimte willen inkopen, moeten passende maatregelen nemen om interferentie te voorkomen. Het is namelijk de 900MHz-band die ProRail in de weg zit. Daarnaast staat ProRail bij het plaatsen van nieuwe antennes in spoortunnels niet meer toe dat die op de 900MHz-band opereren. Schultz van Haegen wil ook kijken of ze vervoerders kan verplichten tot het laten plaatsen van beter werkende gsm-r-ontvangers.

In treinen van Syntus die last hadden van interferentie, zijn filters ingebouwd, maar volgens de minister is dat niet de ideale oplossing. Bij die treinen werden de vertrekprocedures aangepast vanwege interferentie, waardoor ze gemiddeld drie minuten vertraging hadden. Zodra de filters in gebruik zijn genomen, kunnen de oude vertrekprocedures worden hervat.
Ook bij informatieborden die last hadden van storingen, zijn filters ingebouwd.