Noodcommunicatie in Polen

poolse vlag

Poolse vlagPoolse radio amateurs hebben een overeenkomst met de overheid getekend aangaande het leveren van radio verbindingen in noodsituaties.

 

 

Op 7 mei 2013 is er een overeenkomst getekend tussen de Minister van Administration and Digitization (MAC), Micha? Boni, en de voorzitter van de Poolse Amateur Radio Union (PZK), Jerzy Jakubowski.

In de overeenkomst wordt samenwerking beloofd tussen de Amateur radio dienst en de Poolse overheid met betrekking tot het uitwisselen van informatie over natuurrampen en andere gebeurtenissen die de publieke veiligheid in gevaar kunnen brengen.

De overeenkomst stimuleert de samenwerking tussen het MAC en de PZK in de ondersteuning van de administratieve acties die nodig zijn voor het organiseren van back-up radioverbindingen in de Poolse republiek in noodsituaties of als normale communicatiemiddelen zoals het telefonie netwerk of internet overbelast zijn.

Het eerste ontwerp van het voorstel werd in 2011 ingediend door de PZK met medewerking van het voormalig Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit eerste voorstel werd beoordeeld door goeverneurs, die commentaar leverden op inhoudelijke punten en de praktische uitvoering ervan. De Minister van Administration and Digitization adviseert provinciale en lokale overheden om afspraken te maken met de lokale afdelingen van de PZK.

Deelname aan de overeenkomst is op vrijwillige basis en financiële investeringen zijn niet verplicht, tenzij de partijen op lokaal niveau overeenkomen hetzij financieel, hetzij op andere manieren een bijdrage te leveren. Dat zou kunnen bestaan uit het huren of kopen van apparatuur, of het leveren van personeel tijdens trainingen of in noodsituaties.

De samenwerking en de coördinatie tussen het Ministry of Administration en de Poolse Amateur Radio Union wordt de verantwoording van het Planning Department of Civil Emergency Management and Emergency Notification System. De PZK wordt vertegenwoordigd door Piotr Skrzypczak SP2JMR (Vice voorzitter van de PZK), Rafa? Wolanowski SQ6IYR (Noodcommunicatie Coördinator van de PZK) en Hubert Anysz SP5RE (Assistent Noodcommunicatie Coördinator van de PZK).