Veiligheidsregio tekent convenant met Stichting Dares

dareslogo

dareslogoVeiligheidsregio Noord-Holland Noord kan bij uitval van communicatievoorzieningen een beroep doen op de zendamateurs van Stichting DARES. Daartoe is op 16 juli 2013 een convenant ondertekend.

 

 

 

De hulpdiensten binnen de veiligheidsregio beschikken voor de communicatie tijdens incidenten over eigen netwerken. In zeer uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat deze netwerken tijdelijk uitvallen of overbelast raken. Dit is bijvoorbeeld denkbaar bij een langdurige en grootschalige stroomuitval of een grote overstroming. Voor deze situaties biedt DARES een alternatief of kan zorgen voor extra capaciteit.

DARES is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van gelicenseerde en gecertificeerde radiozendamateurs kan inzetten als de reguliere communicatiemiddelen zijn uitgevallen. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet op te zetten, bijvoorbeeld tussen crisiscentra, gemeentehuizen en brandweerkazernes. Dit kan cruciaal zijn bij de bestrijding van een crisis. DARES kan bij het opzetten van spraak- en dataverbindingen ook combinaties aangaan met het netwerk van het Ministerie van Defensie (TITAAN-netwerk).

Algemeen directeur Jos Stierhout van de veiligheidsregio en voorzitter Jasper Weijman van DARES ondertekenden vandaag het convenant. Om de samenwerking te optimaliseren, gaat DARES deelnemen aan rampoefeningen van de veiligheidsregio. In 2009 oefenden de veiligheidsregio en DARES al samen tijdens de grote overstromingsoefening FloodEx. Dit is het vijfde convenant dat DARES met een veiligheidsregio afsluit. DARES heeft ook een convenant met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.