Spaarlampen storen mobiel telefoonverkeer

Antennemast

AntennemastHet Amerikaanse AT, FCC, heeft een officieel schrijven doen uitgaan betreffende Incidental Radiators (incidentele stralingsbronnen). Het betreft hier Ronald Bethany van de Perfect Cuts kapsalon in San Antonio, Texas, die beschuldigd wordt voor het in bezit hebben van apparatuur die storing veroorzaakt in een steunpunt voor mobiele telefonie.

 

24 juli j.l. gebruikte het kantoor van de FCC in Houston peilapparatuur om de bron te bepalen van ongewenste straling op 705 MHz en daarbij kwamen ze uit bij de Perfect Cuts kapsalon. De agent constateerde dat het stoorsignaal afkomstig was van de spaarlampen in de winkel.

De agent ondervroeg eigenaar Bethany van de kapsalon. Hij vermeldde in zijn rapport dat vertegenwoordigers van AT&T een test hadden gedaan met het uit- en aanschakelen van de verlichting en bevestigd hadden dat de aangebrachte spaarlampen de bron van storing aan de naastgelegen telefoonmast waren. En Bethany verklaarde dat hij aan General Electric, de fabrikant van de spaarlampen, had gevraagd om de verlichting te vervangen, maar dat deze dat weigerde.

Volgens de FCC wilde Bethany niet meewerken en dus was de agent niet in staat om de uit/aan test zelf nog een keer uit te voeren in de winkel. De agent heeft Bethany vervolgens mondeling gewaarschuwd dat hij de verlichting moet vervangen om het storingsprobleem op te lossen.

Op 31 juli sprak de agent nogmaals telefonisch met Bethany, die zei dat de verlichting hem geen enkel probleem opleverde en dat hij daarom geen reden zag om deze te vervangen, tenzij hij de kosten daarvan vergoed kreeg. De agent wees Bethany er nogmaals op dat hij met zijn storing in overtreding was van de FCC regels. Maar tot aan 25 oktober kwamen er nog steeds storingsrapporten binnen van de zendmast naast de kapsalon.

Gebaseerd op het bewijs dat de FCC in handen heeft, wordt Ronald Bethany nu aangeklaagd voor overtreding van Section 15.5(b) vanwege het in bedrijf hebben van incidental radiators en het veroorzaken van storing. Hij heeft de vordering ontvangen om onmiddellijk te stoppen met de storing. Of in eenvoudige bewoording: hem is te verstaan gegeven dat hij het licht in zijn zaak uit moet doen.

Nou betreft het hier een telefoonmast en dan wil een AT zich nog wel druk maken over de storing. Maar als je als amateur klaagt omdat je buurman goedkope Chinese spaarlamp-meuk heeft aangeschaft die je hele kortegolf dicht drukken, dan word je te verstaan gegeven dat een "storingsvrije kortegolf in stedelijk gebied een utopie is" en dat je er maar mee moet leren leven. De reactie van Bethany is een typische reactie zoals die ook van je buurman zou kunnen komen: IK heb geen probleem, dus als JIJ betaalt draai ik er wel nieuwe lampen in… Een zorgelijke ontwikkeling voor ons amateurs.