Aantal antennes met 30% gestegen

Veel antennes

Veel antennesIn de afgelopen drie jaar is het totaal aantal antennes in Nederland met bijna dertig procent toegenomen. Het gaat om GSM-, UMTS- en ELTS-antennes, de antennes voor mobiele telecommunicatie,

 

 

Dat laatste type wordt gebruikt voor het nieuwe 4G-netwerk. Dat het aantal antennes is gegroeid betekent niet dat er ook hetzelfde aantal masten bij zijn gekomen: op één mast kunnen namelijk meerdere antennes staan.

Logischerwijs staan er in de stad meer antennes dan op het platteland. Dit komt omdat een antenne in de stad tussen de 50 en 100 meter bereik heeft, terwijl ze op het platteland afstanden tot 10km halen. Daarnaast is de dekking afhankelijk van het aantal gebruikers.