Amerikanen zien nut van kortegolf omroep niet meer

bbg

bbgHet United States Broadcasting Board of Governors heeft een speciaal rapport opgesteld waarin het huidige en toekomstige gebruik van kortegolfradio onder de loep genomen wordt. Dat rapport moet als basis dienen voor de programmering van Amerikaanse zenders gericht op internationaal publiek.

 

 

Volgens het rapport moeten de internationale Amerikaanse media hun diensten gaan optimaliseren, uitgaande van publiek en markt. Hoewel er in een aantal landen de kortegolf nog wel een kritisch communicatiemedium is, is dat slechts marginaal op het grote geheel en van afnemend belang in de meeste markten. Zelfs in landen met momenteel nog veel kortegolfluisteraars zal het publiek uiteindelijk naar andere platformen migreren naarmate deze beter beschikbaar komen.

Het rapport merkt verder op dat kortegolfluisteraars over het algemeen geschikte alternatieven hebben om content uit Amerika te kunnen benaderen. Als zodanig gebruikt de doelgroep daar waarschijnlijk niet de kortegolf voor, als ze die überhaupt al gebruiken. Het is ook niet aantoonbaar dat het gebruik van de kortegolf ineens toeneemt tijdens een crisis. In dat geval gebruikt het publiek hun bestaande platform alleen maar intensiever, of men zoekt wegen om langs eventuele censuur zoals firewalls te komen d.m.v. privé chat software , flash drives en DVDs om aan content te komen.

Verder zegt het rapport dat kortegolf een relatief duur platform is om te gebruiken en te onderhouden. Het zegt ook dat Digitale Kortegolf zoals Digital Radio Mondiale waarschijnlijk geen zodanig grote massale media distributie methode gaat worden in de markten waar het Broadcast Board of Governors momenteel of in de toekomst actief is, dat het de kosten die daarmee gemoeid zijn rechtvaardigt. Daarom ondersteunt het committee bijna alle bezuinigingen die momenteel door het Broadcasting Board of Governors voor het fiscale jaar 2014 opgelegd zijn. Echter, de huidige situatie in Oekraïne en omliggende Russisch sprekende staten in aanmerking nemende, adviseert het committee om de plannen wat aan te passen en ervoor te zorgen dat kortegolfuitzendingen richting Rusland en de Kaukasus op het huidige peil blijven, en dat nog eens te evalueren voor het fiscale jaar 2016.

Puntje bij paaltje heeft het committee aan het Broadcasting Board of Governors geadviseerd sterke maatregelen te nemen voor het reduceren dan wel afschaffen van kortegolfuitzendingen daar waar er of minimaal publiek is, of de doelgroep geen deel uitmaakt van het buitenlandbeleid van het Broadcasting Board of Governors. Het complete 44 pagina's grote rapport in PDF formaat is te downloaden van tinyurl.com/BBG-on- shortwave .