Mobielen toch toegestaan na 1 juli

auto

autoDaar ga je dan met je goede gedrag. Handsfree set ingebouwd in de auto, artikeltje voor de komende RAZzies al klaar, komt het bericht dat het allemaal toch weer meevalt: mobielen in de auto mag na 1 juli toch wél…

 

 

We hebben het er al een tijdje over: de wegenverkeerswet artikel 61a wordt aangescherpt, dat als volgt luidde:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.

In het voorstel voor de aanpassing van deze wet is artikel 61a als volgt gewijzigd:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

De conclusie die getrokken werd in een eerder artikel dat ik hier over schreef, was dat een microfoon vasthouden dus niet meer zou mogen. Zeker gezien het oordeel van het gerechtshof Leeuwarden, dat uitspraak heeft gedaan in een zaak die zag op het snoertje van een koptelefoon, waarop een knopje zit waarmee bijv. een telefoon kan worden bediend (opnemen/afbreken gesprek, of volumeregeling). Het Hof komt in deze uitspraak tot het oordeel dat het continu vasthouden van het oortje van de handsfree set tegen het oor tijdens het rijden onder ‘vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden’ moet worden verstaan. Een logische consequentie van deze uitspraak is dat indien het oortje niet, in ieder geval niet continu, wordt vastgehouden, en enkel een keer op een knopje wordt gedrukt, er geen sprake is van het ‘vasthouden’ tijdens het rijden. Dus wij handsfree sets inbouwen om na 1 juli nog te mogen praten in de auto.

Maar Henny PA3HK stuurde mij de volgende update:

    Geachte heer,

    In uw reactie op ons antwoord van 5 april heeft u een vraag gesteld over de situatie dat een mobilofoon, geplaatst op het dashboard, wordt gebruikt in combinatie met een microfoon in de hand. U betoogt dat de microfoon niet onder het verbod van het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat valt. U voert hiervoor aan dat de microfoon geen mobiel elektronisch apparaat is, maar een passief onderdeel.

    Het verbod op het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden wordt per 1 juli 2019 opgenomen in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
    ——————————————————————————–
    In de toelichting op deze wijziging van artikel 61a RVV 1990, wordt duidelijkheid verschaft over uw vraag. De spreeksleutel van een in het voertuig ingebouwde mobilofoon of 27MC-bakkie valt niet onder de term mobiel elektronisch apparaat.
    ——————————————————————————–

    Er zijn nog twee aspecten van belang. Uiteraard moet iemand die zo’n spreeksleutel gebruikt op het verkeer blijven letten. Er mogen geen gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers ontstaan. Iemand die gevaar of hinder voor anderen veroorzaakt, is strafbaar op grond van de artikelen 5 en/of 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
    En verder wordt het gewijzigde artikel 61a RVV 1990 over twee jaar geëvalueerd. Daarbij zal ook specifiek gekeken worden naar het gebruik van een spreeksleutel.

    Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar publiekminienw.nl.

    Met vriendelijke groet,

    HJBZ Burgerbrieven
    Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Kortom, het mag nog gewoon na 1 juli. Over twee jaar wordt ergeëvalueerd, waarbij dus nog gekeken wordt naar het gebruik van een spreeksleutel. Overigens verdient een handsfree set wel aanbeveling: om te beginnen heb je de discussie dan niet als je aangehouden wordt, maar Nederland is niet het enige land dat met dit soort wetgeving worstelt. Henny merkte in een vervolgmail daar terecht over op: "Handsfree is een Europese regelgeving die de landen moeten omzetten. Duitsland zal in 2020 het gebruik van Funksprechgeräte im Auto ohne Freisprecheinrichtung niet toestaan voor zover ik dat begrepen heb. Hoe het in andere Europese landen is geregeld is mij onbekend." Toch maar die handsfree set laten zitten dus…