Duitsland blijft op 4m

70MHzVanaf 22 januari mag het deel 70.150-70.200 MHz van de 4m band weer gebruikt worden in Duitsland, tot het eind van 2020, onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar.

In overleg met het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) en het Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) wordt het tijdelijk gebruik van het frequentiegebied van 70.150 – 70.200 MHz door radio amateurs weer toegestaan vanaf 220 januari tot 31 december 2020 onder de volgende voorwaarden.

Het gebruik is alleen toegestaan aan vast opgestelde amateur radio stations en mag alleen plaatsvinden door amateurs die over een class A amateur machtiging beschikken.
Toegestane modes: Alle modes
Maximum toegestane bandbreedte: 12 kHz
Maximum toegestaan vermogen: 25 watts ERP
Antenne polarisatie: horizontaal

Andere radiodiensten en telecommunicatiesystemen mogen hiervan geen hinder ondervinden. In het geval van storing dient de desbetreffende amateur onmiddellijk te stoppen met zijn uitzending. Storingen door andere radiodiensten en telecommunicatiesystemen dienen geaccepteerd te worden door de radio amateur.

Bediening van de zender op afstand is niet toegestaan. Speciale roepnamen mogen vanwege de strekking van deze regelgeving niet gebruikt worden. Ook het gelijktijdig gebruik door meerdere operators van de call op 4m is niet toegestaan.

Er dient een log bijgehouden te worden van alle uitzendingen dat tenminste de volgende informatie bevat: mode, datum, tijd, frequentie, modulatietype, vermogen, antenne richting in geval van een richtantenne, roepnaam van het tegenstation, ondertekend door de amateur.

Deze regels dienen zorgvuldig in acht genomen te worden, storingen moeten voorkomen worden en het maximale vermogen mag alleen gebruikt worden als dat absoluut noodzakelijk wordt geacht om de verbinding te maken en te onderhouden of voor experimentele doeleinden.

 

Eén gedachte over “Duitsland blijft op 4m”

Reacties zijn gesloten.