2m bandplan voorstel Canada

Yagi antenneZoals aangekondigd in The Canadian Amateur magazine, heeft het RAC (Radio Amateurs of Canada) Band Planning Comité het nieuwe voorgestelde 2m-bandplan voltooid.

 

De bandplanningscomités van de Radio Amateurs of Canada coördineren de ontwikkeling van nationale bandplannen om begeleiding te bieden bij het gebruik van de Canadese amateurbanden. Deze commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle regio’s van Canada.

De commissies bereiden interim-bandplannen voor na overleg met Amateurs in het hele land. Deze plannen houden niet alleen rekening met de wensen van Canadese Amateurs, maar worden ook gecoördineerd met bandgebruik in andere landen door lidmaatschap van de International Amateur Radio Union (IARU).

Een ontwerp van de bandplannen wordt op de RAC-website aangeboden voor definitieve input voordat het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het RAC.

Het bandplan voorstel vind je op: https://www.rac.ca/proposed-two-metre-2m-band-plan/

Je ziet in de Canadese planning een paar eigenaardigheden vergeleken met onze plannen: zo is hun gezamenlijke CW/SSB aanroepfrequentie 144.200, waar bij ons 144.300 als SSB aanroepfrequentie geldt. Ze merken wel op dat deze frequentie gebruikt kan worden voor trans-Atlantische aanroepen. Daarnaast houden ze 5kHz vrij ten weerszijde van de bakenband. 10kHz vrijhouden is best luxe met de schaarste in frequenties, maar ze hebben dan ook 2x zoveel 2m band als wij (tot 148MHz in plaats van onze 146MHz). Overigens houden ze zelfs 10kHz vrij aan weerszijden van de satelliet band die van 145.800-146.000 loopt.

Ook de APRS frequentie is daar anders, net zoals in Noord-Amerika: 144.390 in plaats van 144.800. Best interessant om te zien hoe ze daar de band verdelen.