23cm en satelliet navigatie

Ja ja, ik weet het. Dit is ook een satelliet.De voorzitter van IARU Regio 1 Spectrum Affairs, Barry Lewis G4SJH, brengt verslag uit over het werk dat wordt gedaan om de belangen van de amateurdiensten in de 1240-1300 MHz-band te verdedigen.

Op de IARU Regio 1 site schrijft hij:

In de periode van 4-10 mei 2022 bleef de IARU zich bezighouden met de voorbereidende werkzaamheden voor WRC-23 agendapunt 9.1b in ITU-R Working Party 4C (WP4C).

Er werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van de coëxistentiestudies tussen de amateurdiensten in de 23 cm-band en de radionavigatiesatellietdiensten (RNSS) die in de band actief zijn. Nieuwe studies werden ingediend door Frankrijk, China en de Russische Federatie.

De omvang van het probleem voor de amateurdiensten wordt duidelijk. De studies voorspellen bijvoorbeeld dat zelfs een 10W 23cm station interferentie kan veroorzaken voor RNSS-ontvangers tot op 30 km van de stralingsrichting van de antenne. Hoewel het niveau van amateuractiviteit en de dichtheid van gebruikers vrij laag is (vergeleken met andere, meer populaire banden), blijft het probleem dat vanuit een regelgevend perspectief de amateurdiensten verplicht zijn om geen schadelijke interferentie met RNSS-diensten te veroorzaken.

De afbeelding toont een steekproef van één resultaat van één onderzoek dat is ingediend bij ITU‑R en illustreert verder de omvang van het probleem. In dit voorbeeld wordt een station met een 18dBi versterkingsantenne gebruikt voor zowel smalband- als breedband (ATV)-uitzendingen en een reeks vermogensniveaus. De beveiligingscriteria voor de RNSS-ontvangers verschillen voor smalband en breedband storende signalen. De afbeelding toont de afstanden vanaf het amateurstation waar de RNSS-beschermingscriteria zouden kunnen worden overschreden langs de hoofdrichting van de antenne.

Deze resultaten zijn ontwikkeld op basis van het door de ITU-R gedefinieerde ontvangerbeschermingsniveau voor de GALILEO RNSS. Voor de smalbandmodes is dit -134,5dBW en voor de breedbandmodes -140dBW/MHz. Bovendien hebben meetcampagnes aangetoond dat een verbetering van het compatibiliteitspotentieel kan worden gezien als de amateursignalen het middengedeelte van de doorlaatband van de GALILEO-ontvanger vermijden.

RNSS Protection Criteria

Natuurlijk kunnen de onderzoeken niet elke mogelijkheid in aanmerking nemen die het probleem zou kunnen verminderen (bijv. terreinobstakels enz.), maar het is duidelijk dat de kans op interferentie aanzienlijk is.

De IARU werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat de amateurdienst zich in deze band kan blijven ontwikkelen en dat alle amateurtoepassingen die vandaag in gebruik zijn, kunnen doorgaan. Gezien de zware spectrumbezetting van de band door de verschillende RNSS-systemen, is het echter duidelijk dat er voorstellen zullen komen om onze mogelijkheden om in bepaalde delen van de band en op de huidige vermogensniveaus te opereren, te beperken. IARU is volledig betrokken bij de bespreking van deze overwegingen en deze zullen binnen ITU-R (en andere regionale instanties) worden voortgezet.

Deze discussie loopt al jaren: al zo ongeveer vanaf het actief worden van deze site schrijf ik over de blunder die begaan is (of was het gewoon opzet?) om satelliet navigatie toe te staan in de 23cm amateurband. Die strijd gaan we gezien de commerciële belangen niet winnen.

De samenvatting van de IARU WP4C vergadering vind je op:
https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/05/IARU-Report-from-WP4C_May-2022.docx

Link naar het volledige voorlopige onderzoek:
https://storage.iaru-r1.org/index.php/s/BtpxWjL7La7syr7