Binnenkort nieuwe Novice machtiging in Duitsland

DARC logoDe Duitse amateurvereniging DARC meldt een geplande introductie van een amateurradiolicentie op instapniveau. Deze zal beperkt zijn tot slechts 10W EIRP in de 144- en 430 MHz-banden, maar je mag dan wel je eigen apparatuur bouwen.

Een vertaling van het DARC-bericht luidt:

Vandaag [7 juni] presenteerde het federale ministerie van Digitale Zaken en Transport het ontwerp van een nieuwe radioamateurverordening die enkele innovaties voor alle radioamateurs zal brengen.

De voorzitter van de DARC e. V. en de Round Table Amateur Radio (RTA), Christian Entsfellner, DL3MBG was verheugd: “De nieuwe verordening implementeert de al lang bestaande eisen van de DARC en de Round Table Amateur Radio. Bediening op afstand wordt in de toekomst eindelijk toegestaan. Het ministerie heeft ook invulling gegeven aan onze vraag naar een beginnerslicentie, dat we al sinds 2008 vragen.

Dat maakt het veel makkelijker om met amateurradio aan de slag te gaan.” Terwijl de bestaande klassen E en A in niveau worden verhoogd door de introductie van nieuwe onderwerpen uit de digitale technologie, richt klasse N zich op operationele kennis, regelgeving en basiskennis van de technologie.

Houders van de nieuwe klasse N mogen zenden op 2m en 70cm met een maximaal vermogen van 10W EIRP. “De nieuwe instaplicentie moet met name jongeren en ouderen toegang bieden tot amateurradio in overeenstemming met internationale eisen”, legt bestuurslid Ronny Jerke, DG2RON, uit. Het wettelijk vastgelegde zelfbouwrecht is niet beperkt, dus ook beginners kunnen zelf radiotoestellen of hotspots ontwikkelen, configureren en in gebruik nemen.

Het examen zal een cumulatief systeem volgen, b.v. zoals de Amerikanen dat ook doen. Allereerst wordt het examen voor klasse N afgelegd, waarin alle vragen op het gebied van operationele kennis en regelgeving al zijn opgenomen. Vervolgens kunnen dan de technische examens voor klasse E en voor klasse A worden afgelegd.

“De door de DARC ontwikkelde examencatalogi voor de drie niveau’s zijn zo gestructureerd dat de inhoud en vragen niet worden herhaald. Inhoud die al in een lagere klasse is geëxamineerd, speelt geen rol meer bij het examen voor een hogere klasse. Dus alle toekomstige radioamateurs doen de examens van klasse N, via E naar klasse A. Het moet mogelijk zijn om alle examens op één dag te doen.

De voorheen ongereguleerde bediening op afstand is opgenomen in de nieuwe amateurradioregeling. Vergunninghouders klasse A mogen in de toekomst amateurradiostations op afstand bedienen en ook andere radioamateurs toestaan ​​klasse A te gebruiken (Hiermee wordt waarschijnlijk werken onder toezicht bedoeld -red). Een andere belangrijke innovatie betreft de opleiding radiobediening, die in de toekomst mogelijk zal zijn zonder aparte opleidingsroepnaam. In plaats daarvan maakt het toevoegen van het voorvoegsel “DN/” van elke klasse E- of klasse A-roepnaam een ​​trainingsroepnaam.

De RTA heeft nu 4 weken de tijd om commentaar te geven op de conceptregeling. Het bestuur en de afdelingen van de DARC zijn inmiddels begonnen met het nader bestuderen van de tekst van de verordening en zullen spoedig reageren.

Het persbericht van het Bondsministerie voor Digitale Zaken en Transport is te vinden op:
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2022/065-kluckert-amateurfunkverordnung.html

Bij het persbericht is een concept van de tweede verordening tot wijziging van de amateurradioverordening gevoegd. Dit is als pdf-bestand te vinden op:
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Gesetze-20/zzwei-verordnung-aenderung-amateurfunkverordnung.html