Nieuwe “N” licentie voor Duitse amateurs

csm_BnetzA-Schild-1075x650_b217ee95d6Duitse amateurs zijn in afwachting van de goedkeuring door hun AT (BNetzA) van de nieuwe N-machtiging, waarover wij al eerder berichtten.

 

De door Duitsland voorgestelde nieuwe instaplicentie voor de “N”-klasse zou al op 1 januari 2023 van kracht kunnen zijn. De mogelijke toevoeging, eerder dit jaar aangekondigd, wordt beoordeeld door de Duitse toezichthouder, BNetZa, als een manier om een ​​derde licentieklasse aan de bestaande E, Novice en A, Full, licentieklassen toe te voegen. Een wijziging in de regelgeving zou voor de N-klasse operators roepnamen opleveren met de prefix DN en de huidige DN-roepnamen, die worden gebruikt voor trainingsdoeleinden onder toezicht van een erkende amateur, zouden op 31 december van dit jaar komen te vervallen en worden vervangen door het gebruik van een DN/prefix .

De nieuwe instapklasse “N” geeft toestemming om de banden van 2 meter en 70 centimeter te gebruiken met een EIRP van maximaal 10 Watt. De machtiginghouder mag zelfgemaakte apparatuur bouwen en bedienen, mits deze aan de voorschriften voldoet. Mogelijk wordt eind 2023 ook het gebruik van de 10 meterband aan de klasse N-vergunning toegevoegd.

De inhoud van de vragen voor het licentie-examen zal ook worden gewijzigd om ze “cumulatief” te maken met de mogelijkheid om, naar men hoopt, de examens klasse N, klasse E en klasse A achter elkaar af te leggen om tot een volledige licentie in één dag examens afleggen te komen. Het klasse N-examen omvat alle wettelijke voorschriften, operationele regels en een beperkt aantal technische kennisvragen. De examens van klasse E en A zullen dan alleen aanvullende, meer technische theorievragen omvatten, voortbouwend op de kennis van het vorige niveau of de vorige niveaus.