Nieuw Australisch record op de laagste amateurband

vlag-australia-australische-vlagIn Australië is een nieuw record gevestigd met een verbinding op de 2200m amateurband.

 

Met een vermogen  van nauwelijks 1 Watt realiseerde een station ten zuiden van Perth in West Australië een record eenrichtingsverbinding met Noord Amerika op de 2200-meter band, die met 136 kHz de laagste beschikbare amateurband is in Australië. De verbinding werd op 21 november gemaakt door VK6MJM en ontvangen in de Verenigde Staten door Paul, KM5SW, in New Mexico. De afstand was 16.164 kilometer en het vermogen was 0.8 Watt EIRP. Het station gebruikte een vijf-minuten key-down mode, bekend als de WSJT-X FST4W-300 mode.

Het was een groot moment voor de west-Australische Low Frequency Experimenters Group, ofwel WALFEG, die het station bediende. De groep wordt geleid door Peter Hall, VK6HP, en is verwant met het Wireless Institute of Australia.

Staar je niet blind op 0,8W EIRP. Vermoedelijk is het vermogen van de eindtrap enige tientallen – zo niet honderden – Watt, maar de efficiency van antennes op 136kHz is nou eenmaal beroerd. Wel leuk dat verbindingen over zulke afstanden op deze frequentie mogelijk zijn.